Wat is de betekenis van Goed uit zijn doppen zien of kijken?

2024-07-23
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Goed uit zijn doppen zien of kijken

D.w.z. goed uit zijn oogen zien. Onder dop moet in eigenlijken zin verstaan worden ooglid, vandaar oog. Vgl. fri. dop, de oogklep aan de blindkap van een paard; daarna oog: dyfaem sjuchtgoed helder ut hjar doppen, dat meisje ziet goed helder uit haar oogen; Molema, 813: Krieg de oogen in de hand en kiek oet de doppen wordt gezegd wanneer iemand kla...