Wat is de betekenis van Godsdienstigheid?

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Godsdienstigheid

s., godstsjinstichheit.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Godsdienstigheid

Godsdienstigheid - de zedelijke deugd, verwant met de rechtvaardigheid, welke den wil neigt om aan God de vereering te geven, die wij Hem als hoogste beginsel, Schepper en Behouder, onzen Heer en Meester en ons einddoel, verschuldigd zijn. Het stoffelijk voorwerp der g. is de godsvereering (vgl. → Godsdienst). De g. overtreft alle zedelijke de...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

godsdienstigheid

v. (...heden) 1. Eig. het godsdienstig zijn. 2. Metn. godsdienstige handeling.