Synoniemen van globe

2020-02-25

globe

globe - zelfstandig naamwoord uitspraak: glo-be 1. nagemaakte wereldbol waar je landen en werelddelen op kunt zien ♢ zoek Nederland eens op op de globe! Zelfstandig naamwoord: glo-be de globe de globes Synoniemen aardbol, wereldbol

2020-02-25

Globe

GLOBE, v. (-s, -n), (w. g.) wereldbol, hemellichaam al die globen zonder tal, die in ’t oneindige omzweven; — een bol (van koper, hout of papier) die in een zoogenaamden stoel om zijne as beweegbaar is en waarop hetzij de oppervlakte der aarde (aardglobe). hetzij de sterrenhemel is afgebeeld (hemelglobe).

2020-02-25

Globe

Globe noemt men in de aardijks- en sterrekunde een kunstmatigen, draaibaren bol, wiens oppervlakte eene voorstelling geeft van die van den aardbol en dan aardglobe heet, of het uitspansel voorstelt en dan den naam draagt van hemelglobe. Op beiden vindt men de voornaamste groote cirkels, welke tot plaatsbepaling enz. dienen, en het is onnoodig uiteen te zetten, dat zulke bollen een krachtig hulpmiddel zijn, om de ligging der landen, den onderlingen afstand der sterren, de ware en de schijnbare be...

2020-02-25

Globe

Een aardglobe noemt men een draaibaren bol, die aan de oppervlakte een afbeelding geeft van de oppervlakte van de aarde; een bolvormige landkaart dus. Geeft de globe een beeld van het uitspansel, dan spreekt men van een hemelglobe. Het is duidelijk, dat de platte landkaart nooit een zuiver beeld van het aardoppervlak kan geven, daar de aarde een bijna zuivere bol is. Evenmin als het mogelijk is, een kapotten gummi-bal zo te scheuren, dat hij plat-uit kan komen te liggen, evenmin is het mogelijk...

2020-02-25

Globe

Globe - ( = kogel). De aardgl. is een verkleinde afbeelding van den aardbol, de hemelgl. is een kunstmatige voorstelling van het hemelgewelf en bevat de afbeelding op een bol van de belangrijkste sterrenbeelden, van den equator, de ecliptica, enz. aan den hemel. Bij een aardgl. wordt de waarnemer gedacht buiten den bol; bij de hemelgl. in het middelpunt ervan; de globe is dan de afbeelding van het hemelgewelf, dat niet bestaat. De aardglobe heeft een bepaalde schaal, van een hemelgl. is alleen d...

2020-02-25

globe

globe - m., bol, waarop de aarde wordt voorgesteld.

2020-02-25

globe

v. kogel, bol; kunstmatige aard- of hemelbol.

2020-02-25

globe

globe - Voorstellingen van de aarde of andere planeet in de vorm van een bol.

2020-02-25

Globe

Globe - bolvormige afbeelding van de aarde of van het hemelgewelf (➝ Hemelglobe). De bol is draaibaar om een as, die vast in een koperen ring, den meridiaan, bevestigd is, en ofwel verticaal staat, ofwel onder een willekeurigen hoek met den horizon, een houten ring aan het statief, geplaatst kan worden. Soms is om de pool-as nog een tweede cirkel of een wijzer draaibaar bevestigd (uurcirkel), die de bepaling van de geogr. coördinaten van plaatsen buiten den meridiaan toelaat. De voorstell...

2020-02-25

globe

globe - m. aard-, hemelkloot; aardbol; wereldrond

2020-02-25

Globe

De wereld voor huiselijk gebruik.