Wat is de betekenis van global shift?

2023-06-09
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

global shift

"Global shift" duidt op grote veranderingen of transformaties die plaatsvinden op verschillende gebieden, zoals de economie, politiek, technologie, milieu en cultuur. Een "global shift" kan verwijzen naar de verschuiving van de economische macht en activiteit, zoals de opkomst van landen zoals China, India, Brazilië en ande...

Lees verder