Wat is de betekenis van Glas?

2019
2021-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

glas

glas - Zelfstandignaamwoord 1. (materiaalkunde) niet-kristallijne vaste stof Bij voldoend snelle afkoeling zijn zelfs sommige metalen in staat glazen te vormen. 2. een glas (volgens betekenis 1) op basis van siliciumoxide (SiO2), dat veel wordt gebruikt voor de vervaardiging van...

Lees verder
2018
2021-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

glas

glas - zelfstandig naamwoord 1. harde, breekbare, doorzichtige stof ♢ de meeste ramen zijn van glas 2. voorwerp van harde, breekbare, doorzichtige stof ♢ wil je een glas wijn? 1....

Lees verder
2005
2021-12-01
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

glas

Graag kristal natuurlijk. Voor iedere wijnsoort is wel een ander modelletje ontwikkeld. Is dat nodig of is het marketing? Beide. Maar schenk één soort wijn in vijf verschillende glazen en hij zal in even zoveel gevallen anders smaken. En dat steeltje zit er overigens ook niet voor niets. De wijnboeren filteren hun wijn niet tot een prachtig helder...

Lees verder
2004
2021-12-01
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Glas

Mengsel van zand, kalk en soda dat bij een temperatuur van 1300-1500 °C samensmelt. De dikvloeibare massa die zo ontstaat kan door middel van blazen, persen of gieten een vorm gegeven kan worden. Na afkoeling wordt glas hard en breekbaar. Rond 3000 v. Chr. werden er al voorwerpen van glas gemaakt, in Mesopotamië en Egypte. In de Middeleeuwen werd g...

Lees verder
2002
2021-12-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

glas

Glas is een: 1) materiaal dat breekbaar is en geheel of minder doorzichtig, het bestaat uit zand, soda en kalk; in warme min of meer vloeibare toestand kan het door gieten, blazen, persen verwerkt worden; kleur ontstaat door toevoeging van metaaloxide; 2) verzamelnaam voor producten die van glas (1) zijn gemaakt.

1998
2021-12-01
Nova

Begrippenlijst Nova

Glas

Een veelgebruikt materiaal waarvan voor de vakken natuurkunde en scheikunde onder andere maatcilinders en reageerbuizen worden gemaakt.

1991
2021-12-01
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Glas

Glas - uit hetzelfde glas drinken, Papiamento voor lesbo of homo zijn.

1984
2021-12-01
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

glas

Ruw glas wordt gemaakt uit zand, soda (natriumcarbonaat), kalksteen, dolo­miet en wat natriumsulfaat. Deze stoffen worden bij hoge temperaturen (1400-1600 °C) in grote ovens samenge­smolten tot glas. Chemisch gezien bestaat glas uit natriumcalciummagnesiumsilicaat. Voor speciale soorten glas worden aan dit basismateriaal stoffen toegevo...

Lees verder
1981
2021-12-01
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Glas

doorzichtige, kleurloze stof die uit een mengsel van kalk, soda of potas en zand vervaardigd wordt. Door toevoeging van metaaloxiden (b.v. ijzeroxide) ontstaat gekleurd glas. Verhoging van het kwartsgehalte (zand) levert glas op dat moeilijk smeltbaar is. Toevoeging van borium, aluminium of barium geeft glas dat bestand is tegen chemicaliën (J...

Lees verder
1973
2021-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

glas

[➝Oudhd., oorspronkelijk: barnsteen], o. (glazen), 1. harde, amorfe, doorzichtige stof in hoofdzaak gevormd uit silicaten van alkalimetalen en van calcium (e): fijn —; Venetiaans —; gekleurd —; een staalgravure achter —; men kent ook organische glazen; in, op — snijden, schrijven, graveren, er met een diamant figuren o...

Lees verder
1971
2021-12-01
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Glas

Glas - 1. → Barometer, genoemd naar de kwikbarometer waarbij de kwikkolom in een glazen buis rees of daalde t.g.v. luchtdrukveranderingen. Vandaar de nog steeds gebruikte termen: het glas rijst of valt. 2. Zandloper die, voordat er betrouwbare scheepsuurwerken waren, werd gebruikt voor tijdmeting (→ glazen slaan). Meestal gebruikte men ee...

Lees verder
1970
2021-12-01
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Glas

in hoofdzaak een verbinding van kiezelzuren en een alkali. Deze grondstoffen worden verenigd tot een glasmengsel dat vervolgens wordt samengesmolten tot een vloeibare glasmassa die bij afkoeling hard wordt. Bij de vervaardiging van glas is men aangewezen op de grondstoffen die men in de onmiddellijke omgeving aantreft. De benodigde kiezelzuren zijn...

Lees verder
1962
2021-12-01
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Glas

Sedert 4000 v.C. maakt men in Egypte gebruik van ondoorzichtige glaspasta voor het vervaardigen van voorwerpen. Centrum Alexandrië. Terwijl dus het Eg. glas ondoorschijnend is, hebben de Phoen., die de glasbewerking v.d. Eg. hebben overgenomen, vooral doorschijnend glas vervaardigd. Zij maakten in het eerste millennium in ongekle...

Lees verder
1952
2021-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Glas

s.n., glês (it); grootsterke drank, bel, bom.

1949
2021-12-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Glas

hieronder wordt in het algemeen verstaan een smelt, die zonder uit te kristalliseren vast geworden is. Normaalglas, waaronder men vensterglas en flessenglas kan laten vallen, bezit de samenstelling Na2 O, Ca O, 6 Si O2. Vervangt men het natrium door kalium, dan ontstaat het duurzamere kali-, boheems of Jena-er glas. Vervangt men gelijktijdig het ca...

Lees verder
1937
2021-12-01
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

glas

o., in bet. 2, 3, 4, 5, glazen (1 doorzichtige, harde doch zeer broze stof; 2 glazen plaat, ruit; 3 glazen beker, kelk, drinkglas, roemer; 4 scheepst. glazen voorwerp om een tijdruimte te meten, inz. zandloper, die in een half uur uitloopt; halfuurglas; bij uitbr. halfuur; 5 in het alg. voorwerp van glas, alleen in het verband glas genoemd, anders...

Lees verder
1933
2021-12-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Glas

tijdaanwijzing op schepen, elk half uur aangegeven door slagen o/e bel.

1933
2021-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Glas

Glas - 1° (scheikunde) vanouds de benaming voor amorphe, gesmolten geweest zijnde, vnl. uit silicaten bestaande, massa’s. Later is het ook een verzamelnaam geworden voor andere massa’s met een soortgelijke structuur, ongeacht de scheikundige samenstelling; dus een verkorte naam voor: stof in glasachtigen toestand. Hiertoe behooren b...

Lees verder
1928
2021-12-01
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Glas

Een hoogst belangrijk artikel in ons leven, zowel in de industrie als in de huishouding, is het glas. Hoe zou de wereld er uitzien, als er eens geen glas bestond! We zouden dan ’s winters onze vensters met hout moeten dichtspijkeren om de koude te weren. We zouden moeten drinken uit bekers van ondoorzichtige stof; misschien zouden de zilveren...

Lees verder
1916
2021-12-01
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Glas

Eene verbinding van kiezelzuur en een metaaloxyde (natron, kali, kalk, loodoxyde en zand, kwarts, salpeter, glauberzout, enz.) door samensmelting verkregen. Deze gesmolten massa wordt aan blaaspijpen bevestigd en door blazen, wat dikwijls machinaal geschiedt, in verschillende vormen gebracht. Andere vormen worden weer verkregen door slijpen, drukke...

Lees verder