Synoniemen van Glas

2020-02-17

Glas

Mengsel van zand, kalk en soda dat bij een temperatuur van 1300-1500 °C samensmelt. De dikvloeibare massa die zo ontstaat kan door middel van blazen, persen of gieten een vorm gegeven kan worden. Na afkoeling wordt glas hard en breekbaar. Rond 3000 v. Chr. werden er al voorwerpen van glas gemaakt, in Mesopotamië en Egypte. In de Middeleeuwen werd glas voor het eerst in vensters gezet, in kleine ronde of ruitvormige stukken die met reepjes lood met elkaar verbonden werden. Het duurde tot het ei...

2020-02-17

glas

Glas is een: 1) materiaal dat breekbaar is en geheel of minder doorzichtig, het bestaat uit zand, soda en kalk; in warme min of meer vloeibare toestand kan het door gieten, blazen, persen verwerkt worden; kleur ontstaat door toevoeging van metaaloxide; 2) verzamelnaam voor producten die van glas (1) zijn gemaakt.

2020-02-17

glas

Graag kristal natuurlijk. Voor iedere wijnsoort is wel een ander modelletje ontwikkeld. Is dat nodig of is het marketing? Beide. Maar schenk één soort wijn in vijf verschillende glazen en hij zal in even zoveel gevallen anders smaken. En dat steeltje zit er overigens ook niet voor niets. De wijnboeren filteren hun wijn niet tot een prachtig helder sap om het vervolgens, door de eerste de beste hand om het glas, te laten draperen met een vetfilter. Bovendien werken een vijftal vingers als een k...

2020-02-17

Glas

Een veelgebruikt materiaal waarvan voor de vakken natuurkunde en scheikunde onder andere maatcilinders en reageerbuizen worden gemaakt.

2020-02-17

Glas

Glas. Wij geven dezen naam aan eene doorzigtige massa met een eigenaardigen glans, onoplosbaar of nagenoeg onoplosbaar in water en in alle overige scheikundige vloeistoffen, behalve in vloeizuur en sterke loogen, — aan eene massa, die in de dampkringslucht niet verandert, amorph en bij een gewonen warmtegraad hard en broos, maar bij eene aanmerkelijke temperatuur smeltbaar is, — aan eene massa, die, wat haar scheikundig zamenstel betreft, uit kiezelzuur (dat in enkele gevallen door phosphorz...

2020-02-17

glas

glas - Zelfstandignaamwoord 1. (materiaalkunde) niet-kristallijne vaste stof Bij voldoend snelle afkoeling zijn zelfs sommige metalen in staat glazen te vormen. 2. een glas (volgens betekenis 1) op basis van siliciumoxide (SiO2), dat veel wordt gebruikt voor de vervaardiging van vensters, glazen (betekenis 3) e.d Het glas van het voorkamerraam brak door de heftige windvlaag. 3...

2020-02-17

glas

glas - zelfstandig naamwoord 1. harde, breekbare, doorzichtige stof ♢ de meeste ramen zijn van glas 2. voorwerp van harde, breekbare, doorzichtige stof ♢ wil je een glas wijn? 1. te diep in het glaasje gekeken hebben [te veel gedronken hebben] 2. je eigen...

2020-02-17

Glas

Glas - In wetenschappelijken zin, elke door smelting en afkoeling verkregen, niet-kristallijne vaste stof. In de gewone beteekenis verstaat men er onder een meest doorzichtige tot doorschijnende, soms ondoorschijnende (b.v. email) amorphe massa, met schelpachtige breuk en een eigenaardigen glans, den glasglans, bestaande uit een mengsel van in hoofdzaak silicaten. Het eigenaardige van den glasachtigen toestand is, dat van den gloeiend, vloeibaren tot aan den vasten toestand een geleidelijke over...

2020-02-17

Glas

GLAS, o. zekere harde, broze, doorschijnende stof, ontstaan door samensmelting van zand en kalK, gewoonlijk met nog andere stoffen vermengd om er bijzondere hoedanigheden aan te geven: fijn, gemeen glas; Boheemsch, Venetiaansch glas; gekleurd glas; — één-, twee-, vier-, twaalf-, veertigtafelig glas, aldus onderscheiden naar het aantal platen of tafels, dat er in een schok gaat; eene staalgravure achter glas; in, op glas snijden, schrijven, graveeren, er met een diamant figuren op teekenen; o...

2020-02-17

Glas

Een hoogst belangrijk artikel in ons leven, zowel in de industrie als in de huishouding, is het glas. Hoe zou de wereld er uitzien, als er eens geen glas bestond! We zouden dan ’s winters onze vensters met hout moeten dichtspijkeren om de koude te weren. We zouden moeten drinken uit bekers van ondoorzichtige stof; misschien zouden de zilveren bokalen dan wel weer in de mode komen. En we zouden geen spiegels hebben tenzij van gepolijst metaal.Het glas moet al heel lang geleden uitgevonden z...

2020-02-17

Glas

Glas - uit hetzelfde glas drinken, Papiamento voor lesbo of homo zijn.

2020-02-17

Glas

Glas - 1. → Barometer, genoemd naar de kwikbarometer waarbij de kwikkolom in een glazen buis rees of daalde t.g.v. luchtdrukveranderingen. Vandaar de nog steeds gebruikte termen: het glas rijst of valt. 2. Zandloper die, voordat er betrouwbare scheepsuurwerken waren, werd gebruikt voor tijdmeting (→ glazen slaan). Meestal gebruikte men een zandloper van een half uur. Zodra hij leeg was werd hij omgekeerd; daarbij werd, als tijdsaanduiding voor alle opvarenden, een slag op de scheepsbel...

2020-02-17

glas

Glas is de verzamelnaam voor hard, doorzichtig, niet kristallijn materiaal, bereid uit gesmolten zand, kalk en soda (natriumcarbonaat) of potas (kaliumcarbonaat). Met 'niet kristallijn' wordt bedoeld dat glas een gestolde vloeistof is.

2020-02-17

Glas

Glas - Lyon, CL, L’Homme de Verre, 2me édition revue.

2020-02-17

Glas

Glas - 1° (scheikunde) vanouds de benaming voor amorphe, gesmolten geweest zijnde, vnl. uit silicaten bestaande, massa’s. Later is het ook een verzamelnaam geworden voor andere massa’s met een soortgelijke structuur, ongeacht de scheikundige samenstelling; dus een verkorte naam voor: stof in glasachtigen toestand. Hiertoe behooren bijv. amorph boorzuuranhydride, vioolhars, bakeliet. Omtrent den aard dezer glasachtige structuur is vroeger veel gestreden, doch sedert enkele jaren v...