Wat is de betekenis van glans?

2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

glans

glans - Zelfstandignaamwoord 1. opmerkelijk lichtschijnsel door weerkaatsing De glans van de lak kan gemakkelijk hersteld worden met een goede wasbeurt. 2. overdrachtelijk de schittering van een opmerkelijke daad, een unieke prestatie of een grote reputatie ...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

glans

glans - zelfstandig naamwoord 1. weerspiegeling van een glad oppervlak ♢ het hout is erg glad: er ligt helemaal een glans over 1. met glans geslaagd [met hele hoge cijfers] 2. ...

Lees verder
1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

glans

m. (-en, glanzen), 1. af-, uitstraling (zwakker dan schittering), schijnsel: de zilveren — van de maan; het lampje verspreidde een flauwe -; 2. spiegelende reflectie van licht van gladde oppervlakken (een mengeling van direct en van diffuus teruggekaatst licht): de — van gepoetste schoenen, van gepolijste metalen, van satijn; hij lie...

Lees verder
1955
2022-07-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Glans

eikel, verdikt uiteinde van penis en clitoris.

1954
2022-07-02
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Glans

glans penis, Lat. voor de eikel, zie aldaar.

1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Glans

s., glâns, glim, gloar, gloed(e), blâns; — van gezondheid, ang(el), erf (it), waes (it); eenvan gezondheid hebben, angelje, ap(p)elje.

1949
2022-07-02
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Glans

glandis, f. elke kernvrucht, als dadel, kastanje, okkernoot enz., vooral = eikel. | overdr., loden of lemen kogel, door de slingeraars gebruikt.

1949
2022-07-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Glans

(mineralogie), metallische zwavelverbinding die ondoorzichtig en donker van kleur is; loodglans.

1947
2022-07-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Glans

is de regelmatige spiegeling van licht aan gladde oppervlakken, in tegenstelling tot de diffuse verstrooiing aan matte stoffen. Bijv. bij gepoetste schoenen geeft het buitenste gladde wasoppervlak de (ongekleurde) glans, terwijl de leervezels en verfkorrels daaronder een matte (gekleurde) lichtverstrooiing geven. Men zou de naam „glans”...

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

glans

m. in bet. 1 glanzen (1 zachte schittering, schijn, schijnsel; 2 fig. luister, pracht; 3 poetsmiddel; 4 loodglans): 1. een zilveren, een matte glans, een schitterende glans; een glans van tevredenheid; 2. fig. de glans v. d. troon; ijdele glans, praal; met glans slagen, met ere; 3. glans voor kachels; 4. loodglans is zwavelmetaal met donkere metaal...

Lees verder
1933
2022-07-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Glans

effect, veroorzaakt door terugkaatsing v. licht; hoe sterker lichtbrekend vermogen een voorwerp bezit en hoe gladder het oppervlak, des te sterker is de g.

1929
2022-07-02
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Glans

zie Eikel.

1923
2022-07-02
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Glans

(Lat.), eikel; het verdikte uiteinde van de roede en den kittelaar (G. penis en G. clitoridis).

Lees verder
1923
2022-07-02
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gláns

(Lat.), eikel; het verdikte uiteinde van de roede en de kittelaar (G. penis en G. clitóridis).

1916
2022-07-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Glans

Glans - Een voorwerp dankt zijn glans aan de samenwerking van het licht, dat teruggekaatst wordt tegen de oppervlakte, met dat, hetwelk tot op zekere diepte in het voorwerp doordringt. De g. wordt beïnvloed door den brekingsindex van de stof, door den aard van oppervlakte, door de structuur en door de mate van doorschijnendheid. Onder overigens gel...

Lees verder
1900
2022-07-02
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

glans

Een weerspiegelende oppervlaktekwaliteit die minder stralend is dan hoogglans en die meer een gevoel van glans dan van diepte aan de afwerking geeft. (AAT-Ned)

1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Glans

GLANS, m. (-en), schittering, schijnsel: de glans der sterren; de zilveren glans der maan; het lampje verspreidde een dauwenglans; — spiegelende reflexie van het licht aan gladde oppervlakten de glans van gepoetste schoenen, gepolijste metalen, geboende meubelen; de glans van satijn, van zijde; — hij liet zich door den glans van het go...

Lees verder
1870
2022-07-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Glans

Glans noemt men den indruk, dien eene bepaalde soort van lichtverspreiding op de oogen maakt. Men vindt zoowel glans bij zelflichtende ligchamen als bij zoodanige, die het licht van elders ontvangen. De glans van een zigtbaar blijvend voorwerp vermindert niet met den afstand, zooals wij opmerken, wanneer wij de zon op een verwijderd raam zien schij...

Lees verder