Wat is de betekenis van Glacis?

2013
2021-01-26
Bart Janssen

--

Glacis

Glacis is de buitentalud van de wal langs de gedekte weg of contrescarp, dat onder een kleine hoek naar het maaiveld loopt.

2004
2021-01-26
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Glacis

Dunne transparante olieverfverflaag.

2002
2021-01-26
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

glacis

Glacis is een zeer dunne doorzichtige laag verf over een andere kleur, zodat er een nieuwe kleur ontstaat; bijv. rood over blauw waardoor een paars ontstaat; zo krijg je vele kleurnuances, bijv. met aquarelverf of olieverf.

1993
2021-01-26
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Glacis

glooiing aan de buitenzijde van een vesting; doorschijnende laag of kleur

1990
2021-01-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

glacis

glacis - Flauw aflopende 'taluds (verdedigingswerk-onderdelen)', gelegen buiten de 'contrescarpen' van een vestingwerk, die vanaf de 'wallen' of de 'gedekte wegen' met vuur kunnen worden bestreken.

1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

glacis

[Fr.], o., 1. driehoekig geprofileerde grondophoping aan de vijandelijke zijde van een vestinggracht, borstwering voor de bedekte weg; (bij uitbreiding) in de politieke geografie gebied zonder grote economische betekenis, waar de stoot van een vijandelijke inval kan worden opgevangen en gevecht kan worden geleverd; 2. doorschijnende laag of kleur,...

Lees verder
1949
2021-01-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Glacis

(Fr.), in de versterkingskunst borstwering met zachte glooiing voor gracht of bedekte weg, dienende om de escarpmuur tegen geschutvuur te beveiligen; ook naam voor talud.

1948
2021-01-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

glacis

(Fr.) o. ^ aarden gezichtsdekking met zeer flauwe buitenhelling (meestal buiten fortgrachten gemaakt).

1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Glacis

Glacis - lage wal met flauw hellend bovenvlak, onmerkbaar overgaand in het buitentalud, om forten vestinggrachten. Reeds toegepast bij het gebastionneerde stelsel (begin 15e eeuw), heeft het g. zich ook gehandhaafd als bescherming van prikkeldraadversperringen rondom moderne werken. H. Lohmeijer.

Lees verder
1916
2021-01-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Glacis

Glacis - Driehoekige grondophooging, welke aan de vijandelijke zijde (contrescarp) van de gracht van een verdedigingswerk is opgeworpen, om eene gedekte nadering van den aanvaller in den dooden hoek te bemoeilijken. Het g. moet zoodanig gelegen zijn, dat van af den wal bestrijkend vuur op eene hoogte van ongeveer 1 M. boven den teen van het g. kan...

Lees verder
1914
2021-01-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

glacis

glacis - o., glooiing aan den buitenkant van een vesting.

1898
2021-01-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Glacis

GLACIS, o. (...cieën), (vest.) aardglooiing op het voorterrein van een fort, eene vesting enz.; —HELLING, m. (-en), hellingshoek van het glacis; —KAM, m. (-men); —OPPERVLAK, o. (-ken); —PLAAT, v. (...platen), (scheepsb.) gesmeed ijzeren platen, in doorsnede den vorm hebbende van een trapezium, die om de openingen van de...

Lees verder
1870
2021-01-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Glacis

Glacis (Het) noemt men bij vestingwerken de flaauwe helling der buitenste, vóór den gedekten weg gelegene borstwering. Het verliest zich op het omliggend terrein en dekt de buitenzijde der gracht. Omdat zij den aanval der belegeraars gemakkelijk schijnt te maken, heeft Carnot voorgesteld de rigting der helling om te keeren, en alzoo het glacis binn...

Lees verder
1864
2021-01-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

glacis

glacis - o. (glacissen), (vest.) buitenborstwering; zachte afhelling