Wat is de betekenis van Gezworen?

2023-09-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gezworen

gezworen - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van zweren Woordherkomst voltooid deelwoord van zweren en een klinkerwisseling ee-oo (IPAː /ɪː/ - /ɔː/)

2023-09-26
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gezworen

gezworen - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-zwo-ren 1. alsof met een eed vastgelegd ♢ Harm en Jan zijn gezworen vrienden 1. gezworen kameraden [dikke vrienden] ...

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Gezworen?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

gezworen

Beëdigd; soms bep.: betrouwbaar; gezworen vertaler, landmeter enz. Gezworen schouwveger, Uit een reclamefolder Meise jan. 1977.

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gezworen

bn. (beëdigd): een gezworen landmeter, vero.; fig. hij is mijn gezworen vijand, onverzoenlijke; wij zijn gezworen kameraden, zeer trouwe vrienden.

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gezworen

(gə'zwo:rən) bn. 1. met een eed bekrachtigd : trouw. 2. Ver oud. beëdigd : landmeter. 3. onverzoenlijk : een vijand. 4. trouw : kameraden.

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gezworen

bn., 1. met een eed bekrachtigd: trouw; 2. een eed gezworen hebbend, beëdigd; 3. (fig.) een vijand, geslagen, onverzoenlijke vijand; (gemeenz.) het zijn kameraden, zeer trouwe vrienden.

2023-09-26
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gezworen

Gezworen - iemand, die beëedigd is. Voorheen werden allerlei ambtenaren en beambten met den naam gezworenen aangeduid. De beteekenis verschilt al naarmate plaats en tijd verschilt.

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gezworen

GEZWOREN, bn. met een eed bekrachtigd gezworen trouw; — een eed gezworen hebbende, beëedigd: (hist.) de gezworen gemeente, het college der gemeenslieden; eertijds van verschillende ambtenaren gezworen landmeter, gezworen keurmeesters: — (fig.) een gezworen vijand, geslagen, onverzoenlijke vijand; — (gemeenz.) het zijn gezwo...