Wat is de betekenis van Gezelschap?

2023-03-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

gezelschap

(1901) (Vlaanderen, euf.) luizen. Syn.: bondgenoten*; lichte cavalerie*; familie*; huisdieren*; kinnef*; ongemak*; verwanten*. • Jan heeft gezelschap (luizen). (Biekorf. Volume 12. 1901) • Hij heeft gezelschap: ongedierte. (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984)

Lees verder
2023-03-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gezelschap

gezelschap - Zelfstandignaamwoord 1. een groep mensen die iets gemeen hebben Het hele gezelschap was gezellig op skivakantie. 2. iemand ~ houden': bij iemand blijven die anders alleen zou zijn Ik kan je niet langer gezelschap houden, ik moet naar m...

Lees verder
2023-03-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gezelschap

gezelschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zel-schap 1. groep mensen die samen iets doen ♢ het gezelschap ging de Zaanse Schans bekijken 2. het samenzijn met anderen ♢ wie houdt oma vanavo...

Lees verder
2023-03-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gezelschap

Ruimtelijke groepering van plantenindividuen, die tot één of meer soorten behoren en door onderlinge betrekkingen sociaal verbonden zijn (z. Plantengezelschap) .

2023-03-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gezelschap

s.n., selskip (it); (van genodigden), bisite, gearset, gearsit, boun (it), formidden (it); om de tafel of de haard zittend —, omsittend laech (it); onder hetzijn, mei yn it boun, yn ’t formidden wêze; — houden, selskip dwaen, hâlde, biselskipje; vanh...

Lees verder
2023-03-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gezelschap

o. gezelschappen (1 het samenzijn met anderen; ook: al de samenzijnden; 2 in samenst.: vereniging, kring): 1. iem. gezelschap houden; spreekw. Men kent den man aan zijn gezelschap, nl. zijn karakter; in goed gezelschap; 2. een leesgezelschap; het gezelschap Verkade, toneeltroep; een besloten gezelschap.

Lees verder
2023-03-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gezelschap

Gezelschap - noemt men in de dierkunde het in elkanders omgeving leven van gelijksoortige of verschillende dieren, die op elkanders samenzijn gesteld zijn.

2023-03-30
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

gezelschap

(gə'zelschap) o. (-pen; -je) I. Eig. het samenzijn met anderen : baart vermaak; iemands zoeken; iemand houden, voor de gezelligheid bij hem blijven. II. Metn, 1. Algm. al de samenzijnden : het vermaken; een aangenaam, prettig, uitgelezen -; mag ik ook van het zijn ? Gez. een gemengd -, van heren en dames of van mensen van verschillende s...

Lees verder
2023-03-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gezelschap

o. (-pen), 1. het bijzijn van anderen: uit verveling zoeken zij —; hij is zijn — waard, hij is onderhoudend; iemand houden, voor de gezelligheid bij hem blijven; bijzijn: ik ben niet op zijn gesteld; in van, samen met; 2. de persoon of de personen waarmee men samen is: hij had niemand tot -, in goed zijn, zich bevinden, (oneig.) bepaal...

Lees verder
2023-03-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gezelschap

GEZELSCHAP, o. (-pen), het bijzijn van anderen uit verveling zoeken zij gezelschap; hij is zijn gezelschap waard, hij is onderhoudend; — iemand gezelschap houden, voor de gezelligheid bij hem blijven; — ik ben niet op zijn gezelschap gesteld, op zijn bijzijn: ik hoop niet, dat ik u met mijn gezelschap lastig val; hij is gaarne in het g...

Lees verder
2023-03-30
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Gezelschap

zie Bond.

2023-03-30
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Gezelschap

Gezelschap, o. (-pen), gezellig zamenzijn; vereeniging van menschen (om te praten, om te spelen enz.); de personen die men ergens aantreft; besloten -, kransje; geleerd -, vereeniging van geleerden of letterkundigen; wilt gij van het - zijn? wilt ge meê doen? reis-, tooneel-, speel-. *-ACHTIG, bn. (-er, -st). *-HOUDER, m. (-s), *-HOUDSTER,...

Lees verder