Synoniemen van Gezelschap

2019-10-20

Gezelschap

GEZELSCHAP, o. (-pen), het bijzijn van anderen uit verveling zoeken zij gezelschap; hij is zijn gezelschap waard, hij is onderhoudend; — iemand gezelschap houden, voor de gezelligheid bij hem blijven; — ik ben niet op zijn gezelschap gesteld, op zijn bijzijn: ik hoop niet, dat ik u met mijn gezelschap lastig val; hij is gaarne in het gezelschap van dames; — de persoon (of de personen) waarmede men samen is: hij had niemand tot gezelschap; dat is geen gezelschap voor u; — (spr.) goed geze...

2019-10-20

gezelschap

gezelschap - Zelfstandignaamwoord 1. een groep mensen die iets gemeen hebben Het hele gezelschap was gezellig op skivakantie. 2. iemand ~ houden': bij iemand blijven die anders alleen zou zijn Ik kan je niet langer gezelschap houden, ik moet naar m'n werk. 3. een vereniging met een bepaald doel Er bestaat een gezelschap dat zich richt op de stu...

2019-10-20

gezelschap

gezelschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zel-schap 1. groep mensen die samen iets doen ♢ het gezelschap ging de Zaanse Schans bekijken 2. het samenzijn met anderen ♢ wie houdt oma vanavond gezelschap? 1. hij zoekt gezelschap [iemand om mee te praten]

2019-10-20

Gezelschap

zie Bond.

2019-10-20

Gezelschap

Gezelschap - noemt men in de dierkunde het in elkanders omgeving leven van gelijksoortige of verschillende dieren, die op elkanders samenzijn gesteld zijn.