Wat is de betekenis van Gezang?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gezang

gezang - Zelfstandignaamwoord 1. het zingen 2. lied Een gezang is een term die in protestants-christelijke Kerken in Nederland gebruikt wordt voor een bepaald type kerkelijk lied. Woordherkomst Naamwoord van handeling van zingen met het voorvoegsel ge-

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gezang

gezang - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zang 1. het zingen ♢ ik hoor het gezang van kinderen 2. kerkelijk lied ♢ we zingen eerst gezang nummer 100 Zelfstandig naamwoord: ge-...

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gezang

s.n., gesang (it).

2024-05-20
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gezang

het zingen, het gezongene, zangstuk, met name gemeensch. te zingen lied in Prot. Kerken.

2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gezang

o. in bet. 2 -en, gezangetje (1 het samen-zingen; 2 zangstuk, lied); 1. het zuivere gezang der kinderen; 2. een tweestemmig gezang; het gezang der vogels; Evangelische gezangen, godsdienstige liederen voor Hervormden.

2024-05-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gezang

Gezang - ➝ Zang.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Gezang

Het gebruiken der menschelijke stem om te komen tot muzikale vormingen. Het gezang zal steeds andere eigenschappen bekomen, al naarmate de ontwikkelingsstand der menschheid of de heerschende tijdgeest dit bepaalt. Twee hoofdvormen zijn toch steeds duidelijk te onderscheiden:1. het reciteerende gezang, waarbij het woord en de gedachte-inhoud meer na...