Wat is de betekenis van gezagvoerder?

2022
2022-10-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

gezagvoerder

(1998) (sch.) mannelijk lid. • Hij kreeg een erectie. Het was een onontkoombaar feit. Zijn gezagvoeder begon al naar voren te hellen en toen hij voldoende -en dat zonder baleinen- stevigheid had gekregen, wrikte hij even en had hem tussen haar kordate dijen. (Heere Heeresma: Pompen of... Prachtporno uit de Drasdelta. 1998)

Lees verder
2020
2022-10-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

gezagvoerder

Het begrip gezagvoerder heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iemand die met gezag bekleed is. iemand die door een regering met gezag bekleed is. 2) bevelhebber van een schip. persoon die aan boord van een (zee)schip het bevel voert; bevelhebber van een schip; schipper; kapitein. 3) bevelhebber van een vliegtuig. persoon die...

Lees verder
2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gezagvoerder

gezagvoerder - Zelfstandignaamwoord 1. (verkeer), (scheepvaart), (luchtvaart) een persoon op wie de hoogste verantwoordelijkheid rust aan boord van een vlieg- of vaartuig Omdat de gezagvoerder geveld werd door een ziekte, moest de eerste stuurman zijn taak overnemen. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gezagvoerder

gezagvoerder - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zag-voer-der 1. wie iets te zeggen heeft over andere mensen ♢ de gezagvoerder is de baas in het vliegtuig Zelfstandig naamwoord: ge-zag-voer-der de gezagvoerder...

Lees verder
1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gezagvoerder

m. (-s), 1. iemand die door een regering met gezag bekleed is; 2. (ook: kapitein), bevelhebber op een koopvaardijschip (e); bevelvoerder aan boord van een verkeersvliegtuig; schipper op de binnenvaart. (e) De gezagvoerder van een koopvaardijschip ‘oefent over alle opvarenden gezag’, dus ook over b.v. directieleden als die een reis meema...

Lees verder
1947
2022-10-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gezagvoerder

noemt men de kapitein van een schip, als men hem beziet als drager van regeermacht. De rechtstoestand van de kapitein is van drieërlei aard: a. Hij is, zo hij het schip niet zelf reedt, arbeider in dienst van de reder; b. hij is vertegenwoordiger van de reder en de ladingbelanghebbenden; c. hij is gezagvoerder. In deze laatste hoedanigheid w...

Lees verder
1937
2022-10-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gezagvoerder

m. -s (de kapitein van een schip).

1930
2022-10-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gezagvoerder

(gə'zach) m. (-s) 1. Algm. iemand die door een regering met gezag is bekleed. 2. Inz. bevelhebber van een schip of → vliegtuig.

Lees verder
1908
2022-10-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Gezagvoerder

iemand die met gezag is bekleed, in het bijzonder de bevelvoerende persoon op schepen.