Wat is de betekenis van Gezaghebber bij het B.B?

1933
2022-05-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gezaghebber bij het B.B

Gezaghebber bij het B.B. - ➝ Nederlandsch-Indië (sub Bestuur). Gezagsargument is een argument, dat tot kennis brengt en een stelling en bewering doet aannemen, precies omdat iemand, die in de betrokken zaak als gezaghebbend, d.w.z. deskundig, wordt beschouwd, het zegt. Het staat daarom tegenover een inzicht-gevend argument, dat de reden, het w...

Lees verder