2019-12-11

Gewoontes en routines

Gewoontes of routines zijn ingesleten gedragspatronen. Zij bieden structuur en vereenvoudigen het leven. Een goede gewoonte werkt als blind en gezaghebbend automatisme van 'zo doen we dat nu eenmaal'. Wat in de ene gemeenschap een goede gewoonte is, kan in een andere gemeenschap verkeerd vallen. Goede gewoontes ontstaan evolutionair op basis van welbegrepen wederzijds eigenbelang. Binnen de gemeenschap ontstaat daardoor solidariteit. De cultivatie van gewoontes leidt tot gemeenschappel...