Wat is de betekenis van Gewoon aandelenkapitaal?

2018
2022-12-01
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gewoon aandelenkapitaal

Gewoon aandelenkapitaal is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee die aandelen worden aangeduid, waarbij door de verwerving geen bijzondere bevoegdheden, of rechten, op de houder van zo’n aandeel overgingen.