Wat is de betekenis van Gewogen maar te licht bevonden?

2024-05-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

gewogen maar te licht bevonden

(19e eeuw) (cliché) gezegd van iemand die (voor een bepaalde functie) niet geschikt genoeg wordt geacht. Het oordeel over iemand is ongunstig. Dit kan in een rechtbank zijn maar ook in een populariteitspoll bij verkiezingen of bij een sollicitatie. In feite een soort waarschuwing: de aangesprokene krijgt geen tweede kans meer. Deze uitdrukk...

2024-05-19
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Gewogen maar te licht bevonden

gekeurd en afgekeurd worden

2024-05-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Gewogen maar te licht bevonden

bijbelse spreekwijze, gebruikt om aan te duiden dat het oordeel over iemands kunde, geschiktheid voor enige betrekking, zuiverheid in leer of wandel na ernstig onderzoek ongunstig moet luiden; ontleend aan Daniël 4:27: „Gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te licht gevonden”. Hd. gewogen und zu leicht gefunden; Eng. weighed...

2024-05-19
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Gewogen maar te licht bevonden

Deze spreekwijze, die gebruikt wordt om aan te duiden, dat het oordeel over iemands ‘kunde, geschiktheid voor eenige betrekking, zuiverheid in leer of wandel’ na ernstig onderzoek ongunstig moet luiden, is ontleend aan Daniel V, vs. 27: Ghy zijt in weegschalen gewogen, ende ghy zijt te licht gevonden. Zie Zeeman, 230; Tuinman I,...

2024-05-19
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Gewogen maar te licht bevonden

Men gebruikt deze Bijbelsche uitrdukking, als het na onderzoek blijkt, dat iemand voor zijn taak te kort schiet, niet aan de gestelde eischen voldoet. In Daniël 5 lezen wij, hoe Belsazar, de koning der Chaldeën, in zijn hoofdstad een groot feestmaal liet aanrichten en uit de gewijde gouden en zilveren vaten dronk, die zijn vader Nebukadne...

2024-05-19
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Gewogen maar te licht bevonden

bijbelse spreekwijze, gebruikt om aan te duiden dat het oordeel over iemands kunde, geschiktheid voor enige betrekking, zuiverheid in leer of wandel na ernstig onderzoek ongunstig moet luiden; ontleend aan Daniël 4:27: „Gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te licht gevonden”. Hd. gewogen und zu leicht gefunden; Eng. weighed...