Wat is de betekenis van Gewin?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gewin

gewin - Zelfstandignaamwoord 1. voordeel, winst Het gewin was groot voor het bedrijf. gewin - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van gewinnen ♢ Ik gewin 2. gebiedende wijs van gewinnen gew...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gewin

o. (g. mv.), 1. geldelijk voordeel, winst, inkomen: op hoop van —; groot, klein —, ruime, schrale verdienste; vuil —, op oneerlijke, onzedelijke wijze verkregen winst; (spr.) klein — brengt rijkdom in, of licht — maakt zware beurzen, veel kleintjes maken een grote; het eerste — is kattegespin, wat bij het begin v...

Lees verder
1926
2021-01-20
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gewin

komt voor in den zin van voordeel of inkomen (Gen. 37 : 26; Richt. 5:19; Job 22 : 3; Ps. 30 : 10; Jes. 33 : 15; 56 : 11; Micha 4 : 11; Hand. 16 : 16, 19; 19 : 24, 25; 1 Tim. 5 : 5, 6). Het woord, gebruikt in Fii. 1:21, 3:7, doet denken aan gewin in zijn meest edelen vorm; wordt dit woord in ongunstigen zin gebezigd, dan wordt het nader bepaald door...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gewin

Gewin - 1) Bernardus, Nederl. letterkundige, geb. 1812 te Rotterdam, studeerde theologie te Leiden en was in 1830-1831 vrijwilliger. Onder het ps. Vlerk schreef hij Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden (1841). Tegen de verwachtingen van den auteur had het boek groot succes; in 1902 werd het nog eens herdrukt. G. overleed a...

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gewin

1. GEWIN, o. geldelijk voordeel, winst, inkomen op hoop van gewin, groot, klein gewin, ruime, schrale verdienste; — vuil (of vuig) gewin, op oneerlijke, onzedelijke wijze verkregen winst; — (spr.) klein gewin brengt rijkdom in, of licht gewn maakt zware beurzen, veel kleintjes maken een groote; — het eerste gewin is kattengespin...

Lees verder
1898
2021-01-20
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gewin

zie Baat.