Wat is de betekenis van Gewapende macht?

2023-06-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gewapende macht

omvat volgens Haags Reglement van 1907: 1. Staatshoofden en leden ener Regering; 2. de door de Staat georganiseerde krijgsmacht; 3. alle met machtiging van de oorlogvoerende Staat optredende afdelingen, mits zij een verantwoordelijk hoofd hebben, een duidelijk onderscheidingsteken dragen, de wapenen openlijk dragen en zich gedragen naar de wetten e...

Lees verder

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Gewapende macht?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GEWAPENDE MACHT

(Fr.: force armée) van de staat: als zodanig zijn bij het zgn. Haags Reglement van 1907 beschouwd en worden erkend: a. de staatshoofden en de leden der regering, zelfs al bekleden zij generlei militaire rang; b. de leden der door de staat georganiseerde krijgsmacht; c. alle met machtiging van de oorlogvoerende staat optredende afdelingen, di...

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gewapende macht

(van de Staat), (internationaal recht) de groepering die gerechtigd is tot het voeren van oorlog. Volgens het door de Haagse Vredesconferenties van 1899 en 1907 vastgestelde reglement betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land bestaat een gewapende macht uit: 1. de staatshoofden en leden van de regering, al of niet met militaire rang;...

Lees verder