Wat is de betekenis van gevormd?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gevormd

gevormd - Deelwoord 1. voltooid deelwoord van vormen 1. vormt de voltooide tijden Die tijd heeft mijn wereldbeeld gevormd. 2. vormt de lijdende vorm Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers. 3. attributief gebruikt ...

Lees verder
1990
2022-05-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gevormd

gevormd - Vorm geven, kneden of modelleren in een bepaalde staat of toestand.

1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gevormd

bn., 1. een zodanige vorm hebbend als uit de bep. blijkt: zijn neus is goed —; fijngevormde handen; 2. de volle vorm hebbend, volledig ontwikkeld: een — karakter; dat meisje is al geheel —; 3. (rooms-katholicisme) het vormsel ontvangen hebbend.

Lees verder
1952
2022-05-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gevormd

adj., foarme; fijn —, fyn bisnien.

1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gevormd

bn. (1 de vorm hebbende als de bepaling zegt; 2 [volledig] ontwikkeld): 1. goed gevormde handen; 2. een (volkomen) gevormd karakter.

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gevormd

GEVORMD, bn. een zoodanigen vorm hebbende als uit de bepaling blijkt: zijn neus is goed gevormd; fijngegevormde handen; den vollen vorm hebbende, volledig ontwikkeld een reeds volkomen gevormd karakter; — gevormde kinderen, (R. K.) die het H. Vormsel ontvangen hebben.

Lees verder