Wat is de betekenis van Geven — aanbieden — schenken — vereeren — verleenen?

1898
2022-10-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Geven — aanbieden — schenken — vereeren — verleenen

Geven is de algemeene uitdrukking. Aanbieden is op zeer beleefde wijze iemand iets geven, zoodat het aaunemen van hetgeen gegeven of geschonken wordt, vereerend is voor den gever. Schenken heeft de bijgedachte van iemand te vereeren of iemand genoegen te doen door hem iets te geven. Vandaar: iemand zijn vertrouwen schenken; een arme eene boterham g...

Lees verder