Wat is de betekenis van Gevangenis — kerker — tuchthuis — verbeterhuis?

1898
2021-03-04
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gevangenis — kerker — tuchthuis — verbeterhuis

Gevan¬genis is de algemeene benaming. Kerker behoort tegenwoordig uitsluitend tot den hoogeren stijl. Verbeterhuis heet eene gevangenis voor correctioneel veroordeelden (overtreders), tuchthuis eene gevangenis voor crimineel ver-oordeelden (misdadigers).

Lees verder