2019-10-15

Gevangenis in Alkmaar

De gevangenis ‘Schutterswei’ (Pr. Bernhardlaan 14-16) kwam in 1883-'84 tot stand naar ontwerp van J.F. Metzelaar en wordt gevormd door een cellengebouw achter een sober blokvormig hoofdgebouw met vooruitspringende ingangspartij. Aan weerszijden staan dienstwoningen (nrs. 10-15 en 17-21) uit de bouwtijd.