2020-04-07

gevangenis

Het begrip gevangenis heeft 6 verschillende betekenissen: 1) instelling waar personen die tot een vrijheidsstraf veroordeeld zijn of onder arrest geplaatst zijn worden opgesloten; penitentiaire instelling 2) levensomstandigheid die onvrijheid veroorzaakt; onvrije toestand 3) door een rechtbank opgelegde straf die bestaat uit een verblijf in een gevangenis; verblijf in de gevangenis; gevangenisstraf 4) groep van personen die het bestuur en/of het personeel van de gevangenis uitmaken 5) gebouw of...

2020-04-07

Gevangenis

Penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf, bestemd voor degenen die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld. Toelichting Afhankelijk van de bewegingsvrijheid voor de gedetineerde zijn er beveiligde (gesloten) inrichtingen, beperkt beveiligde (halfopen) inrichtingen en zeer beperkt beveiligde (open) inrichtingen. Zie ook: Penitentiaire inrichting

2020-04-07

gevangenis

gevangenis - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een gebouw waarin veroordeelde personen gevangen worden gehouden vanwege hun misdaden De Nederlandse gevangenissen raken inmiddels overvol. Woordherkomst Naamwoord van handeling van vangen met het voorvoegsel ge- en met het achtervoegsel -enis Synoniemen gevang, bajes, nor Verwante begrippen cachot, nor, petoet

2020-04-07

gevangenis

gevangenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-van-ge-nis 1. gebouw waarin misdadigers worden opgesloten ♢ de rechter veroordeelt hem tot drie maanden gevangenis Zelfstandig naamwoord: ge-van-ge-nis de gevangenis de gevangenissen het gevangenisje Synoniemen bajes, lik, nor

2020-04-07

Gevangenis

Gevangenis noemt men eene inrigting, bestemd tot opsluiting van zoodanigen, van wie vermoeden bestaat, dat zij zich aan overtredingen der strafwet hebben schuldig gemaakt, of van hen, die bij vonnis tot het ondergaan van gevangenisstraf verwezen zijn. Men heeft omtrent de gevangenissen verschillende theorieën. Men gebruikt ze in de eerste plaats — schoon zelden — voor hen, die wegens schulden in hechtenis worden genomen. Dit geschiedt dan op last der schuldeischers, die op deze wijze aan hun gel...

2020-04-07

Gevangenis

GEVANGENIS, v. gevangenschap op straf eener gevangenis vandrie tot zeven dagen; — (bijb.) ballingschap de kinderen der gevangenisse, de in ballingschap levende Israëlieten; — —, (-sen), het gebouw waarin de gevangenen in verzekerde bewaring worden gehouden: in de gevangenis ziften.

2020-04-07

Gevangenis

Gevangenis - 1) in ruimen zin iedere plaats waar vrijheidsstraf wordt ondergaan; 2) in beperkten zin de plaats waar gevangenisstraf wordt ondergaan. Art. 1 der Gestichtenwet gebruikt het woord in ruimen zin en onderscheidt de gev. in a. strafgevangenissen (gev. in beperkten zin), b. huizen van bewaring en c. passantenhuizen. — In de strafgev. wordt, behoudens art. 25 Sr., uitsluitend de burgerl. en milit. gevangenisstraf tenuitvoergelegd (art. 2). — De huizen v. bew. zijn bestemd: 1) tot opnemin...

2020-04-07

Gevangenis

Gevangenis - De bouw van g. met het doel straf uit te boeten door vrijheidsberooving naar bepaalde stelregels behoort aan de nieuwe geschiedenis (→ Gevangeniswezen). Men onderscheidt g., waarin hechtenisstraf wordt ondergaan, van de g. voor uitboeting van vergrijpen van ernstigen aard. De eerste soort kan eenvoudig ingericht zijn met veel enkele cellen, welke als dag- en nachtverblijf dienst doen. Bij de tweede soort is bij den aanleg vooral rekening gehouden met een goed overzicht. Zij zi...

2020-04-07

gevangenis

gevangenis - Instellingen met faciliteiten waar mensen op wettelijke basis vastzitten als straf voor een misdrijf of in afwachting van berechting. In Noord-Amerika verwijst de term 'prisons' specifiek naar een door de staat of federale regering gerunde faciliteit voor mensen die van ernstige misdrijven zijn beschuldigd, in tegenstelling tot lokaal bestuurde faciliteiten voor mensen in afwachting van berechting of voor kleinere misdrijven. Gebruik 'huizen van bewaring (instellingen...

2020-04-07

Gevangenis

Tehuis voor tijdelijk afwezigen.

2020-04-07

GEVANGENIS

Frl. heeft drie G.en gehad, te Lwd., Sneek en Heerenveen. Die te Lwd., het tuchthuis (1755-56, toen tot buiten de landsgrenzen als zeer modern bekend), was in de Franse tijd een der grootste centrale G.en in Nederland. Na de eerste nationale organisatie van het G.-wezen in 1821 werden Lwd. en Den Bosch centrale G. voor veroordeelde criminele gedetineerden in N.-Nederland. Deze G. is herhaaldelijk uitgebreid en verbeterd, en heet thans Bijzondere Straf-G. Het Huis van Bewaring, van 1823-89 in de...

2020-04-07

Gevangenis

In het Mozaïsch strafrecht komt geen gevangenisstraf voor. In Lev. 24: 12 en Num. 15 : 34 is sprake van een voorloopige hechtenis, van een stellen in verzekerde bewaring totdat het vonnis zou zijn geveld. Intusschen werd in de dagen der koningen wel gevangenisstraf toegepast (2 Kron. 16 : 10; 18 : 25;Jerem. 20 : 2; 29 : 26; v.g. Hebr. 11 : 36; 32 : 2; 33 : 1; 37 : 15; 38 : 6). Bij de Egyptenaren was vrijheidsberooving een gewone straf (Gen. 39 : 20; 40 : 3 v.; Ex. 12 : 29). De Filistijnen...