Wat is de betekenis van gevangenis?

2020
2021-04-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

gevangenis

Het begrip gevangenis heeft 3 verschillende betekenissen: 1) penitentiaire instelling. instelling waar personen die tot een vrijheidsstraf veroordeeld zijn of onder arrest geplaatst zijn worden opgesloten; penitentiaire instelling. 2) instelling als een gevangenis. instelling waar een regime heerst als in een gevangenis; instelling d...

Lees verder
2019
2021-04-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gevangenis

gevangenis - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een gebouw waarin veroordeelde personen gevangen worden gehouden vanwege hun misdaden De Nederlandse gevangenissen raken inmiddels overvol. Woordherkomst Naamwoord van handeling van vangen met het voorvoegsel ge- en met het achtervoe...

Lees verder
2018
2021-04-21
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gevangenis

Penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf, bestemd voor degenen die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld. Toelichting Afhankelijk van de bewegingsvrijheid voor de gedetineerde zijn er beveiligde (gesloten) inrichtingen, beperkt beveiligde (halfopen) inrichtingen en zeer beperkt beveiligde (open) inrichtingen. Zie ook: Penit...

Lees verder
2018
2021-04-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gevangenis

gevangenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-van-ge-nis 1. gebouw waarin misdadigers worden opgesloten ♢ de rechter veroordeelt hem tot drie maanden gevangenis Zelfstandig naamwoord: ge-van-ge-nis de gevangenis...

Lees verder
1990
2021-04-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gevangenis

gevangenis - Instellingen met faciliteiten waar mensen op wettelijke basis vastzitten als straf voor een misdrijf of in afwachting van berechting. In Noord-Amerika verwijst de term 'prisons' specifiek naar een door de staat of federale regering gerunde faciliteit voor mensen die van ernstige misdrijven zijn beschuldigd, in tegenstelling t...

Lees verder
1985
2021-04-21
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Gevangenis

v. (-sen), inrichting waarin de overheid personen onderbrengt die in strijd zijn gekomen met de bestaande rechtsorde. (e) In juni 1979 ging het Belg. gevangenispersoneel in staking, voornamelijk voor uitbreiding van het personeelskader, een betere opleiding en betere salarisvoorwaarden. Hun eisen werden gedeeltelijk ingewilligd. In dec. 1979 werd t...

Lees verder
1973
2021-04-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gevangenis

v. (-sen), 1. gevangenschap: op straf van een van drie tot zeven dagen; 2. inrichting waarin de overheid personen onderbrengt die in strijd zijn gekomen met de bestaande rechtsorde (e): in de — zitten. (e) Opsluiting in een gevangenis kan plaatsvinden als tenuitvoerlegging van een vonnis (vrijheidsstraf), in afwachting van een berechting, d...

Lees verder
1972
2021-04-21
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Gevangenis

v. (-sen), 2. inrichting waarin de overheid personen onderbrengt die in strijd zijn gekomen met de bestaande rechtsorde. © Het Ned. gevangeniswezen werd in de jaren zeventig met vele ernstige problemen geconfronteerd. Daartoe hoorden o.a. het groeiende aantal detenties en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, de groeiende bezuinigingsdrang, de...

Lees verder
1958
2021-04-21
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GEVANGENIS

Frl. heeft drie G.en gehad, te Lwd., Sneek en Heerenveen. Die te Lwd., het tuchthuis (1755-56, toen tot buiten de landsgrenzen als zeer modern bekend), was in de Franse tijd een der grootste centrale G.en in Nederland. Na de eerste nationale organisatie van het G.-wezen in 1821 werden Lwd. en Den Bosch centrale G. voor veroordeelde criminele gedeti...

Lees verder
1952
2021-04-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gevangenis

s., finzenis, tichthús (it), gefang (it); in dezitten, efter ’t slot, ûnder de blauwe pannen sitte, yn ’e bak, doas, kas(t) sitte.

1939
2021-04-21
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Gevangenis

Tehuis voor tijdelijk afwezigen.

1933
2021-04-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gevangenis

Gevangenis - De bouw van g. met het doel straf uit te boeten door vrijheidsberooving naar bepaalde stelregels behoort aan de nieuwe geschiedenis (→ Gevangeniswezen). Men onderscheidt g., waarin hechtenisstraf wordt ondergaan, van de g. voor uitboeting van vergrijpen van ernstigen aard. De eerste soort kan eenvoudig ingericht zijn met veel enke...

Lees verder
1926
2021-04-21
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gevangenis

In het Mozaïsch strafrecht komt geen gevangenisstraf voor. In Lev. 24: 12 en Num. 15 : 34 is sprake van een voorloopige hechtenis, van een stellen in verzekerde bewaring totdat het vonnis zou zijn geveld. Intusschen werd in de dagen der koningen wel gevangenisstraf toegepast (2 Kron. 16 : 10; 18 : 25;Jerem. 20 : 2; 29 : 26; v.g. Hebr. 11 : 36;...

Lees verder
1916
2021-04-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gevangenis

Gevangenis - 1) in ruimen zin iedere plaats waar vrijheidsstraf wordt ondergaan; 2) in beperkten zin de plaats waar gevangenisstraf wordt ondergaan. Art. 1 der Gestichtenwet gebruikt het woord in ruimen zin en onderscheidt de gev. in a. strafgevangenissen (gev. in beperkten zin), b. huizen van bewaring en c. passantenhuizen. — In de strafgev. wordt...

Lees verder
1898
2021-04-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gevangenis

GEVANGENIS, v. gevangenschap op straf eener gevangenis vandrie tot zeven dagen; — (bijb.) ballingschap de kinderen der gevangenisse, de in ballingschap levende Israëlieten; — —, (-sen), het gebouw waarin de gevangenen in verzekerde bewaring worden gehouden: in de gevangenis ziften.

Lees verder
1870
2021-04-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gevangenis

Gevangenis noemt men eene inrigting, bestemd tot opsluiting van zoodanigen, van wie vermoeden bestaat, dat zij zich aan overtredingen der strafwet hebben schuldig gemaakt, of van hen, die bij vonnis tot het ondergaan van gevangenisstraf verwezen zijn. Men heeft omtrent de gevangenissen verschillende theorieën. Men gebruikt ze in de eerste plaats —...

Lees verder