Wat is de betekenis van gevallen?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

gevallen

(16e eeuw) (euf.) (als soldaat) gestorven in de strijd; gesneuveld (een woord dat wellicht ook een carrière als eufemisme achter de rug heeft want in een ver verleden betekende het struikelen, vallen). Vallen kan hier gezien worden als een eufemistische verkorting van ‘doodvallen’. De term valt een beetje tussen twee uitersten: d...

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gevallen

gevallen - Werkwoord 1. (onpersoonlijk werkwoord ??) gebeuren Nu geviel het echter dat Maxentius vanwege dringende zaken naar het uiterste eind van zijn rijk moest trekken. gevallen - Deelwoord 1. voltooid deelwoord van gevallen gevallen - Zelfstandignaamwoord...

2024-05-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gevallen

het geviel, is gevallen (1 gebeuren; 2 behagen; vero.): 1 het geviel, dat ik; 2 zich (alles) laten gevallen, zich (alles) laten welgevallen, (met alles) genoegen nemen.

2024-05-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gevallen

(gə'vallən) (geviel, is gevallen) 1. gebeuren : het geviel... 2. W. g. welgevallen : hij laat zich alles -.

2024-05-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gevallen

bn., in: een vrouw, die zedelijk gevallen is, een misstap begaan heeft.

2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gevallen

Het begrip gevallen heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gevallen - GEVALLEN, (geviel, is gevallen), voorvallen, gebeuren het geviel , dat, ter inleiding van een verhaal of eene mededeeling; — (w. g.) bevallen, behagen hoe gevalt het u ?; — (w. g.) zich laten gevallen, zich laten welgevallen, er genoegen mee nemen hij laat zich alle...

2024-05-22
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)