Wat is de betekenis van getuigen?

2024-04-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

getuigen

getuigen - Werkwoord 1. (inerg) ~ over: een veelal beëdigde verklaring afleggen ten aanzien van de ware toedracht van een zaak Hij zal daarover getuigen kunnen. getuigen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord getuige Woordherkomst Afg...

2024-04-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

getuigen

getuigen - regelmatig werkwoord uitspraak: ge-tui-gen 1. (onder ede) vertellen wat je hebt gezien, gehoord of meegemaakt ♢ hij getuigde dat de man drie keer schoot 2. het laten zien, er blijk van geven ...

2024-04-16
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Getuigen

v., tsjûgje.

2024-04-16
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-16
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

getuigen

getuigde, h. getuigd (1 als getuige een verklaring afleggen inz. voor den rechter; 2 laten blijken, tonen): 1. velen getuigden, dat Hij Lazarus uit de dood had opgewekt; voor iem. getuigen, tegen iem. getuigen; 2. zijn grijze haren getuigden, dat hij reeds ver in jaren gevorderd was; zegsw. de geest getuigt, men is bezield, geïnspireerd; van i...

2024-04-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

getuigen

(gə'tuigən) (getuigde, heeft getuigd) 1. als getuige verklaren: laat die wat er eigenlijk gebeurd is ; voor de rechter tegen, voor iemand -; valselijk-; van de waarheid -. → geest. 2. meespreken : van iets kunnen -; van iets weten te -. 3. pleiten: alles getuigttegen hem ; in iemands voordeel, voor iemand -. 4. blijk geven: zijn werken...

2024-04-16
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Getuigen

In iedere rechtszaak, zowel van burgerlijken als van strafrechtelijken aard, kunnen de partijen zich tot staving van hun beweringen op getuigen beroepen. Deze getuigen moeten op de voorgeschreven wijze voor den rechter geroepen worden (gedagvaard, heet dat) en moeten zweren of beloven (zie: Eed), dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid...

2024-04-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

getuigen

(getuigde, heeft getuigd), 1. (overg.) als getuige verklaren, bevestigen; 2. (absol.) als getuige een verklaring afleggen: velen getuigden tegen hem; bij vergelijking van zaken: alles getuigt tegen haar, spreekt in haar nadeel; de geest getuigt, de Heilige Geest spreekt, bezielt, men is geïnspireerd; (vaak scherts.) hoe is het, wil de geest ni...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-16
Etymologisch Woordenboek

Amsterdam University Press (2024)