Wat is de betekenis van Gesteldheid?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gesteldheid

gesteldheid - Zelfstandignaamwoord 1. hoe iets of iemand is of zich voelt De economische gesteldheid van Griekenland is verre van optimaal. De geestelijke gesteldheid van de depressieve patiënt laat te wensen over. Woordherkomst afgelei...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gesteldheid

gesteldheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-steld-heid 1. hoe iets of iemand is ♢ zijn geestelijke gesteldheid laat te wensen over 1. bepaling van gesteldheid [zegt hoe een onderwerp of lijde...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gesteldheid

v., staat, toestand waarin iemand of iets zich bevindt: de — van het lichaam, van de geest; de van het weer; (grammatica) bepaling van -, predik. attribuut, bep. die een onderdeel is van het gezegde, maar betrekking heeft op een in de zin vermelde zelfstandigheid, b.v.: hij lag wakker in bed; een kind in slaap zingen; iets fout rekenen.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gesteldheid

GESTELDHEID, v. (.. heden), staat, toestand, waarin iem. of iets zich bevindt: de gesteldheid des lichaams. des geestes; de gesteldheid van het weer.