Wat is de betekenis van Gestand?

1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gestand

zn., alleen in de uitdrukking: iets doen, bestendigheid geven (aan een gegeven woord, een belofte enz.), zijn woord, zijn belofte houden, nakomen; ik zal mijn woord doen; (gew.) zijn woord blijven, zijn woord houden.

1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gestand

alleen in: gestand doen: zijn woord, een gelofte, zijn eed, zijn belofte gestand doen, nakomen, houden.

1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gestand

Het begrip gestand heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gestand - GESTAND, zn. alleen in de uitdr. iets (3de nv.) gestand doen, bestendigheid geven (aan een gegeven woord, eene belofte enz.), zijn woord, zijne belofte houden, nakomen ik zal mijn woord gestand doen; (ook bij uitbreiding) aan iets getrouw blijven, het niet verzaken hij achtte het n...

Lees verder