2020-01-26

Gespreksleidraad

Voor de uitvoering van een focusgroep maakt de moderator gebruik van een checklist. De checklist is de uitwerking van de vraagstelling van het onderzoek. De gespreksleidraad bepaalt de agenda van het focusgroepgesprek en wordt samengesteld op basis van de briefing van de opdrachtgever.

2017-01-04

Rolling interviewguide

Zekerheid over de werking van een gespreksleidraad kun je pas krijgen door deze in een focusgroep toe te passen. Vooraf kun je een pretest doen of je kunt gebruikmaken van de rolling interviewguide-techniek indien er meer focusgroepsessies plaatsvinden. Je past dan de checklist aan op grond van reeds plaatsgevonden focusgroepsessies. De eerste versie van de gespreksleidraad gebruik je voor de eerste focusgroep. Vervolgens pas je die aan op grond van de ervaringen in de eerste groep. Na de tweede...

2017-01-04

Moderator

De moderator begeleidt het gesprek en beheert tijd/vragenlijst/groep. De moderator moet zijn afgestemd op de doelgroep van het onderzoek. Een moderator die veel ervaring heeft met gesprekken met kinderen, is niet altijd geschikt voor het leiden van focusgroepen met productontwikkelaars. Een gespreksleidraad met vragen voor artsen over de behandeling van diabetes is anders dan die met vragen voor diabetespatiƫnten.