2019-09-15

Gespreksleidraad

Voor de uitvoering van een focusgroep maakt de moderator gebruik van een checklist. De checklist is de uitwerking van de vraagstelling van het onderzoek. De gespreksleidraad bepaalt de agenda van het focusgroepgesprek en wordt samengesteld op basis van de briefing van de opdrachtgever.