Wat is de betekenis van gesloten vorm?

2017
2023-02-05
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Gesloten vorm

Tweedimensionaal: een vorm die een gesloten omtreklijn heeft. Driedimensionaal: een vorm die geen openingen heeft. Maakt een massieve indruk.

2002
2023-02-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

gesloten vorm

Een gesloten vorm is een 2-dim; vorm (1) die omsloten is door een denkbeeldige of echte omtreklijn; 3-dim; vorm waarvan het oppervlak gesloten is en massief is of massief aandoet; i.t.t. open vorm.