Wat is de betekenis van gesloten?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gesloten

gesloten - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van sluiten Woordherkomst voltooid deelwoord van sluiten en een klinkerwisseling ui-oo (IPAː /ʌʏ/ - /oː/) Synoniemen toe

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gesloten

gesloten - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-slo-ten 1. je kunt er niet bij of in of door ♢ de winkel is al gesloten 1. een gesloten beroep [waar niet iedereen vrij kan toetreden] ...

2024-05-28
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

gesloten

Verkorting van: in de gesloten kamer. Zie ook: open

2024-05-28
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

gesloten

(bn; verl. deelw. van sluiten) SP - niet geopend, bv. van de benen tijdens een oefening.

2024-05-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

gesloten

gesloten - De toestand waarin geen toegang wordt geboden en er een blokkade is. Vaak gebruikt voor een object of omgeving dat zich zowel in een open als in een gesloten toestand kan bevinden, zoals een boek, vat, kledingstuk, hek, venster of kamer.

2024-05-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gesloten

(bosb.) wil zeggen, dat de boomkronen van een opstand aan elkaar sluiten (z. Sluiting).

2024-05-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gesloten

adj., sletten, ticht, ta; eenkarakter hebben, ynbannich wêze, alles yn jinsels forsmoare.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)