Wat is de betekenis van geslepen?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geslepen

geslepen - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van slijpen Woordherkomst voltooid deelwoord van slijpen en een klinkerwisseling ij-ee (IPAː /ɛɪ/ - /e/)

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geslepen

geslepen - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-sle-pen 1. wie zijn slimheid alleen gebruikt om er beter van te worden ♢ die man is een geslepen politicus Bijvoeglijk naamwoord: ge-sle-pen ... is geslepener dan ......

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geslepen

bn. en bw. (-er, -st), een scherp onderscheidingsvermogen bezittend voor eigen voordeel of heil, listig (in ongunstige zin): hij is zeer een dief.

1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geslepen

adj., bislipe, fyn ynlein, by it rêd wei, op it rêd ôm ’t ôf; hij is een vent, hy is in fine sliper, hy is fan ien Maeije sa âld net.

1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

geslepen

bn. (scherpzinnig inz. ongunstig: listig, doortrapt): een geslepen bedrieger; Z.-N. op iets geslepen zijn, begerig.

1898
2022-01-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Geslepen

zie Listig.