2019-11-20

geslachtsregister

geslachtsregister - Zelfstandignaamwoord 1. geslachtslijst Woordherkomst samenstelling van geslacht en register met het invoegsel -s-

2019-11-20

Geslachtsregister

GESLACHTSREGISTER, ook GESLACHTREGISTER, o. (-s), een register waarin iemands geslacht, iemands afstamming beschreven staat, geslachtslijst, genealogie; ...RIJP, bn. voor de voortteling geschikt; ...RIJPHEID, v ...TAFEL, v. (-s), een vel papier of perkament waarop de afstamming van een geslacht graphisch is voorgesteld, geslachtsboom.

2019-11-20

Geslachtsregister

Geslachtsregister - van Jezus. In Markus, die zijn boek beschouwt als een voorgeschiedenis van het Evangelie aangaande den verheerlijkten Heer, is nog geen sprake van Jezus’ voorgeschiedenis, ook niet van zijn g. Algemeen stond vast, dat Jezus uit den stam van Juda was. Denkelijk heeft polemiek met de Joden er toe geleid, dat de genealogische gegevens, die door Palestijnsche families zorgvuldig werden bewaard, meer op den voorgrond traden. Zij komen voor Matth. 1 en Luk. 8. De verschilpunten z...