2019-10-20

geslachtschromosomen

geslachtschromosomen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord geslachtschromosoom

2019-10-20

Geslachtschromosomen

Geslachtschromosomen - Volgens de ➝ chromosoomtheorie berusten de erffactoren in de chromosomen. Elke anomalie in de constitutie of splitsing van een chromosomenpaar heeft noodzakelijk een daarmee gepaard gaande wijziging in het gedrag der erffactoren voor gevolg. Bij vele dieren, ook bij sommige planten, heeft een paar chromosomen bij het mannelijk individu niet denzelfden vorm als het homoloog paar bij het vrouwelijk organisme; bij andere soorten doet zich het omgekeerd geval voor. Het cytol...