Wat is de betekenis van Geschiedenis?

2020
2021-05-12
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

geschiedenis

(19e eeuw) (euf.) vrouwelijk geslachtsdeel. Meermaals gebruikt in de vertaling van 1001 Nacht. De dikke Van Dale geeft als voorbeeld: 'Toen zij viel, zag ik de hele geschiedenis.' In het Franse taalgebied heeft 'histoire(s)' (zowel enkelvoud als meervoud) de betekenis van 'geslachtsorganen (van de man of de vrouw)'...

Lees verder
2019
2021-05-12
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geschiedenis

geschiedenis - Zelfstandignaamwoord 1. een verhaal dat het geheel gebeurtenissen rond een bepaald persoon of entiteit beschrijft De geschiedenis van de zondvloed is niet alleen uit de Bijbel bekend. 2. het geheel van gebeurtenissen van het verleden De geschie...

Lees verder
2018
2021-05-12
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geschiedenis

geschiedenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-schie-de-nis 1. wetenschap die zich met het verleden bezighoudt ♢ we bestuderen de geschiedenis van Turkije 2. verslag van echte of verzonnen gebeurtenissen ...

Lees verder
2017
2021-05-12
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Geschiedenis

In het algemeen: de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn door alle millennia heen. De antroposofie werpt haar licht op de grote verbanden die door de helderziende waarneming van Rudolf Steiner zichtbaar worden. Uiterlijke feiten krijgen een onverwachte diepgang wanneer karma en reïncarnatie een rol krijgen toebedeeld in de totale ontwikkeling...

Lees verder
2016
2021-05-12
Cijfers spreken

Cijfers spreken

geschiedenis

Verandering van objecten door ontwikkelingen van buitenaf die ontstaat gedurende, maar niet dóór het onderzoek.

2009
2021-05-12
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

geschiedenis

Het historische proces.

2004
2021-05-12
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

geschiedenis

Ontwijkende term voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Dit eufemisme wordt meermaals gebruikt in de vertaling van 1001 Nacht. De dikke Van Dale geeft als voorbeeld: ‘Toen zij viel, zag ik de hele geschiedenis.’ In het Franse taalgebied heeft ‘histoire(s)’ (zowel enkel- als meervoud) de betekenis van geslachtsorganen (van de man of de vrouw). Ook in he...

Lees verder
2001
2021-05-12
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Geschiedenis

Historia zijn verhalen en veel vertellingen worden niet langer herhaald. Wie heeft nog besef van de historie die ons omringt? Wie antwoordt op de vraag ‘noem enkele van de oudste steden van Europa?’ nog Philippopolis, dat nu onder de naam Plovdiv de tweede stad van Bulgarije is? Geschiedenis broedt in straten waar geen vreemden komen en...

Lees verder
1998
2021-05-12
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Geschiedenis

de - herhaalt zich de auteur van deze spreuk, die ook in andere talen voorkomt (vgl. Frans l’histoireserépète;Engels histo- ry repeats itself),is niet bekend, maar wellicht legde de Griekse historicus Thucydides de grondslag ervan in zijn bespreking van de Pe- Ioponnesische Oorlog (400 v.C.). De uitdr. werd meermaals gebruikt in de 20ste eeuw, maar...

Lees verder
1985
2021-05-12
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GESCHIEDENIS

De wording van de provincie Noord-Brabant door Dr. L.Pirenne Noord-Brabant is voor wat betreft het overgrote gedeelte van zijn territorium als gevolg van krijgsoperaties gedurende de Tachtigjarige Oorlog afgesplitst van het oude hertogdom Brabant en in 1 t>48 definitief toegewezen aan de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. De centrale bes...

Lees verder
1982
2021-05-12
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Geschiedenis

Mude is waarschijnlijk omstreeks 1200 ontstaan aan de linker oever van het Zwin. De plaats wordt het eerst vermeld in 1213 toen een Engelse vloot in het Zwin een inval deed. Vissers en handelaren brachten de plaats al spoedig tot welstand. Gravin Johanna van Vlaanderen verleende in 1242 aan Mude het stadsrecht van Brugge en de poorters van Mude wer...

Lees verder
1981
2021-05-12
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Geschiedenis

Het woord komt in vele betekenissen voor: 1. het verhaal van wat de aarde, de mensheid, een staat, een cultuur, enz., heeft meegemaakt; 2. de kunst van het selecteren van het belangrijkste uit de bekende gebeurtenissen en deze te boek stellen, dus de geschiedschrijving; 3. inzonderheid noemt men geschiedenis de tijd die bekend is uit geschreven b...

Lees verder
1977
2021-05-12
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

geschiedenis

geschiedenis - eufemistische aanduiding voor het vrouwelijk schaamdeel. Toen zij viel, zag ik de heele geschiedenis, VAN DALB4.

1973
2021-05-12
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geschiedenis

Gerona is het Keltische Gerunda. Het stond van 713-1015 onder Moorse heerschappij en heette toen Djerunda. Daarna was het een der vorstendommen van Aragon. Sinds de 17e eeuw een belangrijke vestingstad.

Lees verder
1955
2021-05-12
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GESCHIEDENIS

Bij een theologie der profane geschiedenis is het van belang eerst de termen nauwkeurig te bepalen. Het gaat over de profane geschiedenis, d.w.z. het geheel der historische beschavingen, en niet over de „heilsgeschiedenis" of over het verborgen leven der uitverkorenen en van de hemel. Het is een theologie en het gaat er dus om, na te gaa...

Lees verder
1952
2021-05-12
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geschiedenis

s., skiednis, histoarje.

1949
2021-05-12
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Geschiedenis

In Oudh. en M.E. verdeeld tussen 2 volkeren: de Zweden in het N., de Goten in het Z. Christendom ingevoerd in 11e eeuw. Onder de Folkungen (1250-1363) smolten Zweden en Goten samen. 1397 Unie van Kalmar: Denemarken, Noorwegen en Zweden onder één, Deense, dynastie. 1520-1523 Z. maakt zich onder Gustaaf Wasa (1523_1560) onafhankelijk....

Lees verder
1947
2021-05-12
Ensie deel 3

Ensie deel 3, 1947, H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff.

Geschiedenis

Inleiding: De Geschiedenis behandelt feitelijk de ontwikkeling van al wat de mens kent en heeft ervaren. De stof is dus geheel onbegrensd en eerste plicht van de historicus is een keuze te doen: wat zal hij wel, wat zal hij niet vermelden? Geldt dit bij het samenstellen van elk geschiedeniswerk, het is een nog strenger eis, wanneer in een systemati...

Lees verder
1933
2021-05-12
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geschiedenis

Geschiedenis - (zie ook ➝ Historiographie). In objectieven zin verstaat men onder g. alle gebeuren op aarde, doch meer bijzonder het gebeuren, dat door de vrije werkzaamheid van den mensch is veroorzaakt. G. als wetenschap omvat het onderzoek en de beschrijving van dit laatste, inzoover het in eenig opzicht voor de ontwikkeling van mensch en maatsc...

Lees verder
1926
2021-05-12
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Geschiedenis

is een woord, dat gebruikt wordt in meer dan één zin. Men kan er onder verstaan de elkander opvolgende gebeurtenissen zelf (de geschiedenis van een staat enz.) of het verhaal, de beschrijving dier gebeurtenissen, bepaald ook de wetenschap, die zich met de beschrijving der gebeurtenissen bezig houdt. Van geschiedenis als wetenschap kan...

Lees verder