Synoniemen van Gerucht

2019-11-22

Gerucht

GERUCHT, o. (-en), wat onder de menschen gesproken wordt omtrent iemand of iets, de faam het gerucht van hem ging uit door het geheele omliggende land; hij staat in een goed gerucht, er gaat een gunstige roep van hem uit; — (spr.) wee den wolf, die in een kwaad gerucht staat (komt ,is)!, wie een kwaden naam heeft, wordt niet meer vertrouwd, vindt geen geloof meer; — eene mare, een praatje dat in omloop is een valsch gerucht; een gerucht verspreiden; er liepen allerlei tegenstrijdige geruchte...

2019-11-22

gerucht

gerucht - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-rucht 1. bericht waarvan je niet zeker weet of het waar is ♢ er gaat een gerucht dat Maxima weer zwanger is Zelfstandig naamwoord: ge-rucht het gerucht de geruchten het geruchtje Synoniemen mare

2019-11-22

gerucht

gerucht - Zelfstandignaamwoord 1. lawaai; een klein geluid Het was in het tuintje stampvol zacht gerucht van allerlei groeisel bewegend in een zwakke nachtwind.blz 313, Verzameld werk deel 7 Woordherkomst met het voorvoegsel ge-

2019-11-22

Gerucht

zie Bericht.