Wat is de betekenis van geregelde troepen?

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geregelde troepen

de gezamenlijke vrijwillig dienende, dienstplichtige en mobilisabele militairen van een land, die in oorlogstijd kunnen worden ingezet. Deze militairen hebben volgens het Krijgsgevangenenverdrag van 1949 in voorkomend geval recht op een behandeling als krijgsgevangene.