Wat is de betekenis van Gerechtelijke plaatsopneming?

1981
2021-07-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gerechtelijke plaatsopneming

De rechter begeeft zich zo nodig buiten de rechtszaal om de plaatselijke situatie in ogenschouw te nemen waarop een geschil (b.v. over een aanrijding) betrekking heeft.