Wat is de betekenis van Gerechtelijk raadsman?

1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gerechtelijk raadsman

Gerechtelijk raadsman - (Belg. Recht) (zie ook ➝ Advocaat) noemt men den persoon, die door de rechtbank wordt aangesteld om bepaalde personen (verkwisters en zwakzinnigen) bij te staan bij bepaalde handelingen: het voeren van processen, het treffen van dadingen, het aangaan van leeningen, het ontvangen van roerende kapitalen en het ontlasting geven...

Lees verder