Wat is de betekenis van Gerbert de Montreuil?

2023-09-27
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GERBERT DE MONTREUIL

is een Oudfrans dichter, van wie wij een voortzetting van Chrétien de Troyes’( onvoltooide Graalroman kennen. In 17000 goed-geschreven achtlettergrepige verzen, die twee aan twee rijmen, brengt hij de geschiedenis tot een gelukkig einde. Men vermoedt dat hij in het tweede kwart van de 12de eeuw gewerkt heeft en ook de auteur is van de...

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gerbert de Montreuil

Oudfrans schrijver, 13e eeuw, *Montreuil-sur-Mer. Gerbert de Montreuil is de auteur van de hoofse Roman de la violette (ca. 1230) en van het meest geslaagde vervolg op het graalgedicht Perceval van ➝Chrétien de Troyes. ➝Arthurromans. Uitgaven: Le Roman de la violette ou de Gérard de Nevers, door D.L.Buffum (1928); La continuation de P...

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Gerbert de Montreuil?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Gerbert de montreuil

Fransch trouvère, maker van den omstreeks 1220 gedichten Roman de laViolette, die uitvoerige schilderingen van het leven en de gebruiken der oude riddertijden bevat, opgesierd met allerlei verhalen, o.a. hoe de deugd van Euriant, tot voorwerp van een weddenschap gemaakt, de proef schitterend doorstaat; deze episode is veelvuldig nagevolgd, o...