Synoniemen van georganiseerd

2019-10-23

georganiseerd

georganiseerd - Bijvoeglijk naamwoord 1. geregeld Het leger trok zich op een georganiseerde wijze terug zodat de verliezen zeer beperkt bleven. georganiseerd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van organiseren Synoniemen geordend Antoniemen chaotisch, ongeorganiseerd, spontaan

2019-10-23

Georganiseerd

GEORGANISEERD, bn. goed geregeld, goed ingericht de georganiseerde arbeiderspartij; — de georganiseerde natuur, de planten- en dierenwereld.

2019-10-23

georganiseerd

georganiseerd - bn. ingericht; geordend; bewerktuigd