Synoniemen van georganiseerd

2020-01-26

georganiseerd

georganiseerd - bn. ingericht; geordend; bewerktuigd

2020-01-26

Georganiseerd

GEORGANISEERD, bn. goed geregeld, goed ingericht de georganiseerde arbeiderspartij; — de georganiseerde natuur, de planten- en dierenwereld.

2020-01-26

georganiseerd

georganiseerd - Bijvoeglijk naamwoord 1. geregeld Het leger trok zich op een georganiseerde wijze terug zodat de verliezen zeer beperkt bleven. georganiseerd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van organiseren Synoniemen geordend Antoniemen chaotisch, ongeorganiseerd, spontaan

2017-01-20

Georganiseerd toerisme

Georganiseerd toerisme is toerisme waarbij groepen mensen van pakketreizen gebruik maken.

2017-05-03

Georganiseerd overleg

Het overleg over arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zoals dat wordt gevoerd door de minister van Binnenlandse Zaken (overheidspersoneelsbeleid) en de verschillende bonden van ambtenaren in de Centrale commissie voor georganiseerd overleg ambtenaren zaken. Zie ook Medezeggenschap.

2019-07-04

Georganiseerd overleg

Georganiseerd overleg - term gebruikt voor het in Nederland ingevoerde instituut, volgens hetwelk de overheidsorganen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel met inachtneming van daarvoor geldende voorschriften overleg plegen met de personeelorganisaties. Sedert de invoering van de Ambtenarenwet 1929 is dit overleg verplichtend voorgeschreven (art. 125 k). Het g. o. betreft alleen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoodat bedrijfsbeheer, dienstinstructies e.d. er niet...

2020-01-26

Georganiseerd overleg

(G.O.) vindt overal daar plaats, waar tusschen werkgevers en werknemers omtrent arbeidsverhoudingen, veiligheid zelden omtrent algemeene belangen van bedrijf of onderneming overleg wordt gepleegd, waarbij beide partijen of alleen de werknemers door een daartoe ingesteld permanent orgaan worden vertegenwoordigd. Door de arbeidersbeweging wordt hierbij volledige inschakeling van de vakvereenigingen gewenscht, daar een zuivere bedrijfsvertegenwoordiging het gevaar medebrengt de arbeiders van de alg...

2020-01-26

Contactcommissie

zie: Georganiseerd overleg.

2020-01-26

Bedrijfskern

zie: Georganiseerd overleg.

2020-01-26

Loonraad

zie: Georganiseerd overleg.

2020-01-26

Collectief overleg

zie: Georganiseerd overleg, Vakbeweging.

2017-03-31

Randonneurstocht, randonnée

Randonneurstocht, randonnée - (Fr.) lange-afstandsrit georganiseerd voor wielertoeristen. Ieder jaar legt men grote klassiekers af zoals Parijs-Roubaix, de Ronde van Lombardije en kan men aan den lijve eens ondervinden wat de beroepsrenners hier meemaken. Randonneur is Frans voor toerfietser. De langste randonneurstocht is Parijs-Brest-Parijs, eens in de vier jaar gereden. ​

2017-05-30

zomerschool

cursus die tijdens de zomervakantie wordt georganiseerd

2017-05-30

koffiemorgen

bijeenkomst 's morgens, georganiseerd om koffie te drinken

2017-05-30

spelletjesmiddag

bijeenkomst 's middags, georganiseerd om spelletjes te spelen

2019-09-18

Leekenapostolaat

Het geheel van al het werk, dat de leeken individueel of georganiseerd doen tot uitbreiding van Gods rijk, werd door Pius XI georganiseerd in de →Katholieke Actie.

2017-05-30

spelmiddag

bijeenkomst 's middags, georganiseerd om spellen te spelen

2017-05-30

koffieochtend

bijeenkomst 's ochtends, georganiseerd om koffie te drinken

2017-04-11

organigram

Een schema dat duidelijk maakt hoe een bedrijf georganiseerd is.

2017-06-13

Olympische spelen

Sportwedstrijd in Olympia die werd georganiseerd voor de oppergod Zeus.