Wat is de betekenis van Geodesie?

2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geodesie

geodesie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) een aardkunde die gericht is op de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde Hij studeert geodesie in Groningen. Woordherkomst Van het Griekse γεωδαισία – geodaisia, "onderdeel van de Aarde" afgeleid van het Franse géodésie (...

Lees verder
2017
2021-04-17
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Geodesie

Geodesie is een wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde.

1994
2021-04-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Geodesie

[Fr. géodésie, van geo- (z.a.), en Gr. daiesthai = verdelen] tak van de wiskunde handelend over de vorm en grootte van het aardoppervlak of grote delen daarvan, aardmeetkunde, landmeetkunde.

1993
2021-04-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Geodesie

landmeetkunde

1990
2021-04-17
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

geodesie

geodesie - De wetenschap die de grootte en vorm van de aarde of ander hemellichamen vaststelt en die metingen en berekeningen verricht die noodzakelijk zijn voor het accuraat in kaart brengen van het oppervlak.

1981
2021-04-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Geodesie

aardmeetkunde. De meting van de grootte en vorm der aarde noemt men „hogere geodesie”; de op kleinere gebieden betrekking hebbende landmeting noemt men , .lagere geodesie”. De geodesie levert de basis voor alle soorten landkaarten. Een geodeet is een landmeter.

Lees verder
1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geodesie

[➝Gr. daiomai, verdelen], v., wetenschap die zich ten doel stelt vorm en afmetingen van het aardoppervlak, of gedeelten daarvan, te bepalen. (e) Men rekent ook de ➝-hoogtemeting tot de geodesie. Meting van de zeebodem wordt steeds belangrijker, maar stelt uiteraard specifieke eisen en is daarom onderwerp van een speciaal onderdeel van de geodesie,...

Lees verder
1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

Geodesie

aardmeting; landmeetkunde.

1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Geodesie

leer van de aardmeting, aardverdeling.

1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

geodesie

v. landmeten en waterpassen tot het bepalen van de grootte en de vorm v. d. aardoppervlakte.

1939
2021-04-17
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Geodesie

(< Gr. = landmeetkunde; = aarde ; = verdelen).

1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geodesie

Geodesie - of geodaesie, de leer van de aardmeting, eigenlijk aardverdeeling. Zij is te splitsen in de hoogere g., die zich bezighoudt met het bepalen van den vorm en grootte der aarde als geheel, en daarbij vnl. op de astronomie engeophysica steunt, en de lagere g., de practische wetenschap van het landmeten. Zij omvat zoowel het in kaart brengen...

Lees verder
1916
2021-04-17
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Geodesie

Landmeetkunde.

1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geodesie

Geodesie - houdt zich bezig met het bepalen van de grootte en den vorm van een gedeelte van het aardopprevlak. Tot dat doel neemt men een vergelijkingsvlak aan, dat zoo na mogelijk den algemeenen vorm van het aardoppervlak benadert en waartoe gekozen wordt een „waterpasvlak”, dat in elk zijner punten rechthoekig staat op de richting van de zwaartek...

Lees verder
1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geodesie

GEODESIE, v. landmeetkunde.

1870
2021-04-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Geodesie

Geodesie, een woord, hetwelk letterlijk een verdeden der landen te kennen geeft, wordt gebruikt in alle beteekenissen van aard-meetkunst. Zij bevat de kunst om door astronomische en trigonometrische verrigtingen en door waterpassen (nivelléren) een gedeelte van de oppervlakte der aarde te meten en op verkleinde schaal in kaart te brengen. Zij, die...

Lees verder
1864
2021-04-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

geodesie

geodesie - v. gmv. landmeetkunde