2019-12-13

Genius

Genius (Lat.) is een goede geest, een beschermengel. (Meervoud genii of genieën.)

2019-12-13

Genius

Genius - Beschermgeest. De genius die de Romeinen vereerden samen met Lares, Penates en Vesta, was oorspronkelijk de vergoddelijkte teelkracht van de pater familias. Aan deze genius werden offergaven gebracht op de verjaardag van de heer des huizes. Doch van oudsher werd de genius ook opgevat als beschermgeest van de huisvader, waarmee deze laatste deelachtig was aan de bescherming van het gezin vanwege de oudste stamvader van het geslacht. Door de genius zette de teelkracht van de stamvader zic...

2019-12-13

Genius

GENIUS, m. (geniën), beschermgeest, schutsengel de genius der menschheid; hij is mijn goede genius, mijn beschermengel, beschermer; — (als term in de beeldende kunsten) de afbeelding van een genius in de gedaante van een gevleugelden jongeling.

2019-12-13

Genius

Verkorting van Eugenius of verlatijnste vorm van Geen.

2019-12-13

Genius

Genius - (Lat.), van den stam gen, gignere-voortbrengen, de goddelijke belichaming van de den man eigene teelkracht, verder van zijne gansche persoonlijkheid. De feestdag van den G. is de geboortedag van zijn beschermeling, waarop hij als G. natalis door de familie en hare slaven en vrijgelatenen werd vereerd. Hij wordt voorgesteld in de gedaante van een slang, die aan en in de huizen te Pompeii veelvuldig wordt gevonden. De huisgenooten zwoeren bij den G. van het gezinshoofd en in den keizertij...

2019-12-13

Genius

Genius - eigenlijk en oorspr.: het voortplantingsprinciep; en aldus heel gauw tot familiegodheid ontwikkeld. Vervolgens heeft ieder persoon van het mannelijk geslacht zijn g. bij de Romeinen, zooals de Grieken hun daemon hadden. De vrouwen hadden een zgn. Juno, die ongeveer dezelfde, beschermende, of ook wel verleidende, rol vervulde. Men offerde den g. wijn en bloemen en koekjes en reukwerk. De naam g. werd bovendien gegeven aan den geest, of de abstracte idee, van een godheid. Zoo spreekt me...

2019-12-13

genius

genius - m. (geniussen), beschermgeest, schutsengel; hij is mijn goede genius, mijn beschermer

2019-12-13

genius

genius - m., beschermgeest; schutsengel; engelengedaante.

2019-12-13

genius

(Lat.) m. beschermgeest, schutsengel; de geest van een zaak In beeld gebracht.