Wat is de betekenis van genitaliën, genitalia?

2004
2021-01-15
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

genitaliën, genitalia

Geslachtsorganen. Dit is een louter technische benaming (populair bij medici) want in een gewoon gesprek zul je de term nooit horen. Het behoort tot het eufemistische principe van de vaagheid om hier geen onderscheid te maken tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Seksuele dubbelzinnigheid werkt wellicht geruststellend en tempert bovendien de gê...

Lees verder