Wat is de betekenis van Gen?

2024-04-23
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

gen

(zelfstandig naamwoord) [alg.] zie: geen Engels

2024-04-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gen

gen - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) drager van informatie van de erfelijke eigenschappen

2024-04-23
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Gen

Deel van het erfelijk materiaal dat de code bevat voor een eiwit en daarmee een kenmerk van een individu bepaalt dat overgedragen kan worden op de nakomelingen William Ludvig Johannsen stelde in 1909 de term “gen” voor als aanduiding van de erfelijke informatie die ten grondslag ligt aan een bepaald kenmerk van een individu. Aanvankelij...

2024-04-23
Begrippenlijst Arbeidsgeneeskunde

Redactie Ensie (2018)

Gen

Een stuk van een DNA- molecule dat de code bevat voor een bepaald eiwit. Deze codering gebeurt door een opeenvolging van codonen (groepen van 3 opeenvolgende nukleotide basen) die elk overeenstemmen met een aminozuur. De volgorde van de codonen bepaalt de opbouw van het eiwit. In de meeste organismen zijn de genen aaneengeregen tot lange DNA-eenhed...

2024-04-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gen

gen - zelfstandig naamwoord 1. deeltje in de celkern dat de erfelijke eigenschappen draagt ♢ of je deze ziekte krijgt, wordt bepaald door je genen Zelfstandig naamwoord: gen het gen de genen

2024-04-23
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

gen

Klein stukje DNA in elke cel van het lichaam, de eenheid van biologische overerving. Elk gen bevat de code bevat voor het maken van één eiwit. Genen bepalen door eiwitten hoe cellen in het lichaam werken. Ze zitten in de vorm van chromosomen in de kern van elke levende cel. Iedere mens beschikt over zo’n 25.000 genen, verdeeld over 46 chromosomen....

2024-04-23
Eindeloos bewustzijn woordenlijst

Pim van Lommel (2007)

Gen

Een gen draagt de informatie voor een specifieke erfelijke eigenschap in een cel.

2024-04-23
Medische basiskennis begrippenlijst

Frans Verstappen (2004)

Gen

Een gedeelte van een chromosoom dat een erfelijke factor vertegenwoordigt [in celbiologische termen: een gebied van het DNA dat de benodigde informatie bevat voor de vorming van een functioneel onderdeel van boodschapper RNA (mRNA) en dus voor de vorming van een functioneel celeiwit].

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-23
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

gen

gen - Basiseenheid van erfelijkheid. Een g. is een stukje DNA (zeer lange molecule in de chromosomen die de erfelijke code draagt) waarin de code voor de realisatie van één kenmerk opgeslagen zit. Een g. kan onder meerdere vormen, allelen voorkomen.