Wat is de betekenis van Gemeen maken?

1926
2021-03-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gemeen maken

Deze uitdrukking komt voor in Hand. 10 : 15 en 11 : 9 in het visioen van Petrus. Van de dieren, hem getoond, en waarvan hij, in weerwil van het bevel Gods, niet eten wil, heet het: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Gemeen staat hier tegenover rein. Bedoeld is: hetgeen God voor rein verklaart, daarvan moogt gij niet zeggen, da...

Lees verder