Wat is de betekenis van geluidsband?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

geluidsband

magnetische band waarop geluidsinformatie kan worden geregistreerd voor weergave via een bandspeler.

2024-07-20
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

geluidsband

geluidsband - Geluidsopnames op magneetband.

2024-07-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Geluidsband

zie bandrecorder.

2024-07-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

geluidsband

(gə'luidz) m. (-en) bij de geluidsfilm, band die evenwijdig loopt met de beeldband en het geluid bepaalt.

2024-07-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

geluidsband

m. (-en), band waarop geluid kan worden (resp. is) vastgelegd.

2024-07-20
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)