Wat is de betekenis van Gelre?

1999
2022-06-25
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Gelre

zie Karel van Gelre.

1981
2022-06-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gelre

middeleeuws graafschap, oorspronkelijk omvattende delen van de tegenwoordige Westduitse Rijnprovincie om het stadje Geldern, waaraan het zijn naam ontleende: in de Karolingische tijd deel uitmakend van de pagus Hattuaria (Ilettengouw). Later omvatte het ook het grootste gedeelte van het tegenwoordige Gelderland en delen van Noord-Limburg. Het kreeg...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gelre

middeleeuws graafschap, oorspronkelijk omvattende delen van de tegenwoordige Westduitse Rijnprovincie om het stadje Geldern, waaraan het zijn naam ontleende; in de Karolingische tijd deel uitmakend van de pagus Hattuaria (Hettengouw). Later omvatte het ook het grootste gedeelte van het tegenwoordige Gelderland en delen van Noord-Limburg. Het kreeg...

Lees verder
1958
2022-06-25
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GELRE

Graafschap, na 1339 hertogdom. Als opvolger van Hendrik van Zutphen liet Reinald 1 (12711318) aanspraken op Frl. gelden; mogelijk stond hij ook achter het valse Karelsprivilegie. Op 29.7.1290 gaf koning Rudolf van Habsburg hem de belening, uitgezonderd het deel dat aan Holland toekwam. Zijn opvolgers bevestigden die in 1295, 1299 en 1339 (ditmaal v...

Lees verder
1947
2022-06-25
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gelre

Noordnederlands wapenheraut, historicus en dichter (ca I340/’45-I4I4), heette eigenlijk Claes Heynenszone (Heynrixs), was eerst heraut aan het Gelderse hof, vermoedelijk bij Mechteld van Gelre (in 1372 gehuwd met Jan van Bloys), trad i374/’75 m dienst van hertog Albrecht van Beieren, was na diens dood in 1404 heraut van Willem VI van Be...

Lees verder
1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gelre

Gelre - → Gelderland.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gelre

Gelre - (of Geldern), naam van een stad en graafsch. gelegen in ’t teg. Rijnland aan de Niers, dat voor ’t eerst genoemd wordt in ’t midden der 11e eeuw, en waarover omstreeks 1041 —1067 een zekere Gerhard II, zoon van Gerard van Wassenberg, regeerde, wiens zoon, ook Gerhard geheeten, met Irmengard, dochter en erfgename van den graaf van Zutfen, hu...

Lees verder