Wat is de betekenis van Gelimiteerde order?

2013
2021-01-15
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gelimiteerde order

Een gelimiteerde order is een opdracht aan bank of commissionair om niet boven een bepaalde prijs te kopen of onder een bepaalde prijs te verkopen.

2003
2021-01-15
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

gelimiteerde order

gelimiteerde order - Order voor de aan- of verkoop van effecten tegen een van tevoren vastgestelde prijs of een betere prijs dan is opgegeven.

1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gelimiteerde order

(Eng. limited order), Ôףeffectenorder waarbij wordt aangegeven welke koers de (cliënt-)koper maximaal wil betalen of de (cliënt-)verkoper tenminste wil maken.

1933
2021-01-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gelimiteerde order

Gelimiteerde order - Order,waarbij de opdrachtgever een koers opgeeft, waartegen hoogstens gekocht mag worden of minstens verkocht moet worden (limiet = grens). → Order.