Wat is de betekenis van Gelijkmoedigheid?

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gelijkmoedigheid

s., lykmoedigens, evenredigens.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gelijkmoedigheid

v. (kalmte, bedaardheid, als blijvende karaktertrek, als voorbijgaande stemming): Horatiaanse gelijkmoedigheid.