Wat is de betekenis van Gelijkenissen?

1990
2022-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gelijkenissen

gelijkenissen - Wordt gebruikt voor korte, verzonnen verhalen waarin een moreel standpunt of religieus principe wordt toegelicht.

1949
2022-11-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gelijkenissen

ook parabelen genoemd, zijn verhalen, die in aansluiting aan eenvoudige gebeurtenissen uit het dagelijks leven een belangrijke levensles duidelijk willen maken. De Evangeliën bevatten vele en indringende G. van Christus.

1928
2022-11-29
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gelijkenissen

Wat een gelijkenis of zinnebeeldig verhaal is, weet je waarschijnlijk allemaal. Vooral in vroeger tijden werd door profeten en volksleraars, wanneer ze aan de mensen een bepaalde waarheid of zedeles wilden bij brengen, gebruik gemaakt van dergelijke zinnebeeldige verhalen uit het dagelijks leven. Het Nieuwe Testament is rijk aan gelijkenissen, zoal...

Lees verder
1926
2022-11-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gelijkenissen

Bij gelijkenissen denkt men allereerst en voornamelijk aan het onderwijs des Heeren Jezus. Toch is deze spreek- en leervorm, voor Zijn prediking zoo kenmerkend, niet Hem uitsluitend eigen. De Oosterling spreekt gaarne in gelijkenissen of „parabels”; hij drukt zich niet uit in afgetrokken denkbeelden, maar geeft vorm aan zijn gedachten i...

Lees verder
1870
2022-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gelijkenissen

Gelijkenissen zijn verdichte verhalen, die het voorkomen hebben als waren zij aan de gebeurtenissen van het dagelijksch leven ontleend, terwijl zij ten doel hebben, in dat aanschouwelijke kleed eene belangrijke waarheid of eene ernstige zedeles duidelijk te maken en krachtig aan te dringen. Zij onderscheiden zich dus van de fabelen daardoor, dat de...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten