Wat is de betekenis van Gelijk en gelijkvormig?

1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gelijk en gelijkvormig

wordt in de meetkunde gezegd van figuren die door verplaatsing of door spiegeling en eventueel daarop volgende verplaatsing in elkaar overgevoerd kunnen worden. In het eerste geval spreekt men van congruentie, in het tweede geval van symmetrie.

1947
2022-08-18
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gelijk en gelijkvormig

noemt men in de meetkunde twee vlakke figuren of twee ruimtefiguren, indien de onderlinge afstanden van met elkander overeenstemmende of gelijkstandige puntenparen zowel als de onderlinge hoeken van gelijkstandige lijnelementen* of vlakelementen* aan elkander gelijk zijn, of, meer elementair, doch minder nauwkeurig uitgedrukt: indien zij zo geplaat...

Lees verder
1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gelijk en gelijkvormig

Gelijk en gelijkvormig - (meetk.) zijn twee driehoeken, veelhoeken, drievlakshoeken, veelvlakshoeken, viervlakken of veelvlakken, als zij alle elementen gelijk hebben ;teeken: De gelijke elementen in twee g. en g. fig. worden ook gelijkstandig genoemd. Twee g. en g. fig. zijn of congruent (in de fig. A ABC en A A'B'C') of symmetrisch...

Lees verder